Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Produkty chemiczne
Innowacyjne. Skuteczne. Zrównoważone.

 

Stabilizatory twardości wody

AC-QUEST 100: specjalny stabilizator twardości wody
Do wszystkich otwartych przemysłowych obiegów wody (systemów chłodzenia)

Zalety

 • Bardzo niska zawartość fosforanów, minimalne obciążenie kanalizacji, dzięki czemu produkt jest przyjazny dla środowiska
 • Wysoka stabilność termiczna i chemiczna
 • Wyraźne właściwości dyspergujące redukują osadzanie się substancji stałych w postaci zawiesiny, dzięki czemu można ustawić wyższe wartości zagęszczenia
 • Gwarantuje czyste powierzchnie przenoszenia w wymienniku ciepła
 • Wykazuje właściwości ochrony przed korozją

AC-QUEST 365: ekologiczny, specjalny stabilizator twardości wody
Do przemysłowych, otwartych obiegów chłodniczych

Zalety

 • Nie zawiera fosforu wiązanego chemicznie
 • Dobre właściwości dyspergujące, co umożliwia usuwanie złogów kamienia (czyszczenie online)
 • Bardzo dobrze nadaje się do wody o wysokim ogólnym stopniu twardości
 • Lekko biodegradowalny, a tym samym bardzo przyjazny dla środowiska
 • Wysoka stabilność chemiczna
 • Nie zawiera halogenów organicznych, które mogłyby wywołać AOX

AC-QUEST 370: specjalny stabilizator twardości wody
Do otwartych i zamkniętych przemysłowych obiegów wody chłodniczej

Zalety

 • Bardzo wysoka stabilność termiczna
 • Doskonałe właściwości dyspergujące
 • Nadaje się do wody o wysokim ogólnym stopniu twardości
 • Rozpuszcza zastane złogi kamienia
 • Wydłużenie czasu między cyklami czyszczenia -> oszczędność kosztów
 • Wsparcie inhibicji korozji
 • Nie zawiera substancji niebezpiecznych
 • Brak obowiązku oznakowanie według wytycznych
 • Nie zawiera halogenów organicznych, które mogłyby wywołać AOX

AC-QUEST 400: stabilizator twardości wody
Do otwartych i zamkniętych przemysłowych obiegów wody chłodniczej oraz do oczyszczaczy powietrza

Zalety

 • Nowoczesna, przyjazna dla środowiska formuła stabilizatora
 • Bez metali ciężkich, o niskiej zawartości fosforu, nie zawiera fosforanów nieorganicznych
 • Wysoka stabilność chemiczna i termiczna
 • Wyraźne właściwości dyspergujące optymalizują przekazywanie ciepła

AC-QUEST 405: specjalny stabilizator twardości wody
Do wszystkich otwartych i zamkniętych przemysłowych obiegów wody chłodniczej, w szczególności otwartych systemów chłodzenia, oraz do oczyszczaczy powietrza

Zalety

 • Nie zawiera metali ciężkich, niska zawartość fosforu, nie zawiera fosforanów nieorganicznych
 • Wysoka stabilność chemiczna i termiczna
 • Wyraźne właściwości dyspergujące, optymalizuje przekazywanie ciepła

AC-QUEST 410: specjalny stabilizator twardości wody i dekarbonizacja online
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, w szczególności otwartych systemów chłodzenia oraz do oczyszczaczy powietrza

Zalety

 • Bardzo przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera metali ciężkich i ma niską zawartość fosforu
 • Bardzo dobre właściwości dyspergujące i zdolność usuwania kamienia do czyszczenia w trakcie eksploatacji
 • Optymalizuje współczynnik przenikania ciepła w wymiennikach ciepła, chłodziarkach itp.
 • Szczególnie dobrze nadaje się do wody chłodniczej o wysokiej lub bardzo wysokiej twardości węglanowej (wartość m) w celu obniżenia całkowitych wartości węglanowych
 • Zwiększenie zagęszczenia w otwartych systemach chłodniczych, a tym samym redukcja wody świeżej i ścieków
 • Bardzo wysoka stabilność chemiczna

AC-QUEST 415: stabilizator twardości wody i dekarbonizacja online
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, w szczególności otwartych systemów chłodzenia o skrajnie wysokiej twardości wody

Zalety

 • Najlepiej nadaje się do wody dodatkowej w otwartych systemach chłodniczych o skrajnie wysokiej twardości węglanowej (> 7 mmol/l)
 • Bardzo dobre właściwości dyspergujące i zdolność usuwania kamienia do czyszczenia w trakcie eksploatacji
 • Optymalizuje współczynnik przenikania ciepła w wymiennikach ciepła, chłodziarkach itp.
 • Zwiększenie zagęszczenia w otwartych systemach chłodniczych, a tym samym redukcja kosztów wody świeżej i ścieków
 • Bardzo wysoka stabilność chemiczna
 • Bardzo przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera metali ciężkich i ma niską zawartość fosforu
x