Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Fontanny – pielęgnacją przy pomocy Fontagard®
Indywidualne podejście. Proekologicznie. Efektywne koszty.

Czyszczenie fontann powinno odbywać się nie tylko ze względów optycznych ale również operacyjno-technicznych. Nowa dyrektywa VDI 4250 wymusza na użytkownikach sumiennego podejścia do jakości wody w fontannach.
Glony, kamień i Legionelle można wprawdzie dzięki sporadycznym akcjom czyszczenia usunąć.na krótki okres czasu, jednakże rzeczywiście bezpieczna eksploatacja fontanny możliwa jest tylko dzięki regularnej pielęgnacji.

Pasujący moduł dla każdej fontanny i dla każdej wody
Abyście Państwo nie musieli szukać dla każdego z  problemów własnego rozwiązania, oferujemy Państwu, dzięki naszej linii produktu Fontagard®, indywidualny system pielęgnacyjny na zasadzie pudełka z klockami, gdzie powiązane są z sobą czyszczenie, konserwacja, środki pielęgnacyjne i serwis. Dla każdej fontanny i dla każdej wody oferujemy Państwu pasujący moduł, dzięki któremu usatysfakcjonujemy również środowisko naturalne. Substancje aktywne zawarte w produktach Fontagard®  są z ekologicznego punktu widzenia nieszkodliwe. Specjalne kombinacje substancji aktywnych pozwalają na redukcję zastosowanej koncentracji do minimum.

Mehr Betriebssicherheit für Ihren Springbrunnen durch automatische Wasseraufbereitung
Automatyczne uzdatnianie wody uniemożliwia cykliczne pojawianie się braku stabilizacji poziomu wapnia w wyniku wysokiego odparowywania wody  i  powstawania sedymentów wapiennych na dnie fontanny i w rurociągach doprowadzających wodę, a pojawiających się  już w niewiele miesięcy od wykonanego czyszczenia. Chroni ono kompletny system od korozji. I: Dzięki odpowiedniemu uzdatnianiu wody przy pomocy przyjaznych dla środowiska naturalnego biocydów  już w zarodku blokowany jest rozwój  groźnych Legionelli. Całkowicie automatycznie i bezpiecznie.

Zalety systematycznej pielęgnacji fontann

  • Spadek cyklicznych nakładów na oczyszczanie
  • Redukcja zużycia wody
  • Minimalizacja kosztów eksploatacji  
  • System rurociągowy pozostaje drożny
  • Żywotność instalacji ulega przedłużeniu
  • Inwestycja  pozostaje  zabezpieczona.
x