Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Laboratorium

Optymalizacja produktu
Zorientowana na klienta. Niezawodna. Dokładna

Przemysł ponosi nakłady rzędu 6 % swojego obrotu dla zapewnienia jakości. W każdym razie tylko niewielka część z tego przypada na zapobieganie błędom. Bardziej zrozumiale oznacza to: większa część inwestycji dla zapewnienia jakości oddawana jest do dyspozycji pod potrzeby związane z usuwaniem błędów. Stanowi to absolutne przeciwieństwo w stosunku do znanych faktów, mianowicie że 70 % wszystkich problemów jakościowych można byłyby uniknąć dzięki konstruktywnym i planowym środkom zaradczym.

Woda nie jest równa wodzie, a instalacja nie jest równa instalacji

W tym sensie nasze dążenia polegają na tym, aby nasze produkty i metody stale optymalizować na tyle, aby przygotować dla naszych klientów rozwiązania perfekcyjne i optymalne pod względem zastosowania, ponieważ każda woda jest inna, a każda instalacja i każdy proces ma własne specyficzne właściwości. Nie zawsze gotowy produkt pasuje do oczekiwanych potrzeb. Dlatego optymalizujemy nasze produkty nie tylko na bazie wyników badań nad nowymi rozwiązaniami, czy też w odniesieniu do przepisów ustawowych. Optymalizujemy wg. zasady zorientowania na osiągnięcie celu i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Nasze solidne know-how co do sposobu działania składników i kombinacji substancji czynnych umożliwia nam znalezienie aktualnych rozwiązań dotyczących specyficznego zastosowania.
W stałej wymianie zdań i doświadczeń z klientami i partnerami opracowujemy dobre produkty zorientowane na klienta, z tolerancją na błędy, które w każdym aspekcie są odpowiednie.

x