Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

coracon® ciekłe nośniki ciepła dla geotermii
Więcej wydajności. Więcej długotrwałości. Mniej kosztów.

40 % emisji CO2 powstaje wskutek ogrzewania naszych budynków. Ponieważ ogrzewanie to dla nas najczęściej ropa naftowa i gaz ziemny. Natomiast geotermia daje nam do dyspozycji perfekcyjną alternatywę. Czy w rachubę wchodzi ogrzewanie lub też chłodzenie, jest ona przyszłością zarządzania klimatem. Jest przy tym odnawialna, niewyczerpalna i wszechobecna, wolna od CO2 i tym sposobem absolutnie przyjazna dla środowiska.

Cały system musi zgadzać się
Instalacja geotermalna składa się z sondy geotermalnej, pompy cyrkulacyjnej i parownika pompy ciepła. W obiegu tym cyrkuluje ciekły nośnik ciepła. Stopień sprawności instalacji  jest przy tym uzależniony znacząco od wydajności i stabilizacji ciekłego nośnika ciepła.

Optymalny transport ciepła, idealna ochrona antykorozyjna i najlepsza nieszkodliwość dla środowiska
Nowe produkty coracon® GEKO gwarantują wysoką wydajność bieżącą, optymalną ochronę instalacji i umożliwiają wykorzystanie geotermii również w obszarach ochrony wód.  Składają się one z bazy, którą jest środek przeciwmrozowy oraz obu komponentów: wody i inhibitorów jako ochrony antykorozyjnej.

Wydajne i przyjazne dla środowiska
Poprzez zwiększenie ilości inhibitorów możliwa jest minimalizacja minimalnego stężenia aplikacyjnego (MEK) produktów coracon® GEKO do poziomu tylko 10 %. Oznacza to, że 90 % cieczy solarnych może składać się z wody. Dla porównania: będące na rynku ciekłe nośniki ciepła pracują przy MEK powyżej 25 %.
Wysoki udział wody zmniejsza lepkość ciekłego nośnika ciepła, konieczna moc napędowa pomp ulega redukcji. Ogólne koszty eksploatacji są tym sposobem znacząco mniejsze niż przy konwencjonalnych koncentratach chłodziwa solarnego. I: wszelkie inhibitory są przy tym w pełni biodegradalne.

 

Innowacyjna sonda geotermalna odnalazła innowacyjny ciekły nośnik ciepła
Razem z przedsiębiorstwem geoKOAX GmbH opracowaliśmy jedyny w swoim rodzaju całościowy projekt niskonakładowego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania geotermalnego. System składa się opatentowanej sondy geotermalnej geoKOAX z naszym przyjaznym dla środowiska ciekłym nośnikiem ciepła coracon® GEKO. Jest on optymalnie zgrany z właściwościami sondy geoKOAX i z innowacyjną hardware robi perfekcyjny system całościowy.

 

www.geokoax.com

 

 • coracon® GEKO AF -8: ekologiczny ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej
  Bazujący na etanolu ciekły nośnik ciepła z surowców odnawialnych.
 • coracon® GEKO AF -15: ekologiczny ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej
  Bazujący na etanolu ciekły nośnik ciepła z surowców odnawialnych dla sond geotermalnych albo zamkniętych systemów grzewczych.
 • coracon® GEKO E: ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej
  Przyjazny dla środowiska ciekły nośnik ciepła bazujący na 1,3-propanediolu dla geotermii podpowierzniowej.
 • coracon® GEKO N: ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej
  Wyprodukowany na bazie glikolu monoetylenowego ciekły nośnik ciepła do zastosowania w systemach sond geotermalnych.
 • coracon® GEKO W: nieszkodliwy dla wody ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej
  Ciekły nośnik ciepła dla projektów geotermalnych w rejonach objętych ochroną wody pitnej, w których stosowane są ciecze niezanieczyszczające wodę (nwg).
 • coracon® KS 6: ekologiczny ciekły nośnik ciepła dla geotermii
  Ciekły nośnik ciepła wyprodukowany na bazie glikolu monoetylenowego do zastosowania w systemach sond geotermalnych.
 • coracon® WT 6E F -8: ciekły nośnik ciepła dla geotermii (gotowa mieszanka)
  Bazujący na etanolu ciekły nośnik ciepła z ochroną przeciwmrozową - 8 °C.
x