Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Wärmeträgerfluids

Napełnianie instalacji grzewczych
Bez postojów. Zgodnie z normami. Z gwarancją.

Producenci kotłów grzewczych i urządzeń grzewczych w swoich instrukcjach dot. montażu i użytkowania stawiają warunki odnośnie jakości wody do napełnienia systemu i wody uzupełniającej.  Opisane tam wymagania bazują na dyrektywach VDI. Celem jest, aby uniknąć szkód spowodowanych odkładaniem się kamienia wapiennego i korozją.

Jeśli przekroczone są podane w VDI 2035 wartości graniczne normalnej wody wodociągowej, wówczas nieodzowne jest uzdatnianie wody.
Oferujemy Państwu rozwiązania systemowe, które pozwalają bez potrzeby przerwania eksploatacji na napełnienie i uzdatnienie wody grzewczej w istniejącym układzie wodnym.

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl