Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

coracon® HEIWA: analiza wody grzewczej
Solidne wyniki. Dokładne zalecenia. Więcej bezpieczeństwa.

Materiały metaliczne znajdujące się w obiegach wody grzewczej narażone są na korozję. Jeśli systemowo niemożliwe jest, aby cykl eksploatacyjny odbywał się bez obecności tlenu, wówczas korozja tlenowa jest najczęstszą przyczyną powstawania awarii i szkód.

Dzięki dużej koncentracji rozpuszczonych składników między innymi dzięki rozpuszczonym siarczanom, fosforanom i związkom żelaza może dojść do powstania sedymentów. Skutek: uszkodzone materiały, zwiększone koszty eksploatacji i zaburzenia w funkcjonowaniu.

Zalety coracon® HEIWA

  • Prosta obsługa
  • Porównanie wody świeżej i grzewczej
  • Osobista interpretacja trafnych wyników
  • Propozycje rozwiązań dot. optymalizacji

Również obiegi cieplne instalacji gazowych muszą być co 2 lata poddawane analizie

Również obiegi cieplne instalacji gazowych muszą być co 2 lata poddawane analizie

Dla zamkniętych instalacji grzewczych do temperatury na dopływie maks. 100 °C obowiązują dyrektywy VDI 2035. Regularne analizy wody grzewczej są w tym przypadku pilnie zalecane.

Zgodnie z DVGW G 495 11/15 od zaraz również woda grzewcza z instalacji gazowych musi być regularnie poddawana analizie i kontroli. Jako materiał poglądowy dla zebrania licznych parametrów służy  między innymi VDI 2035, karta 1 i 2 oraz DIN EN 12502-5.

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl