Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Uzdatnianie wody kotłowej

W Państwa instalacjach parowych często dochodzi do awarii? Najprawdopodobniej potrzebujecie nowego systemu uzdatniania wody kotłowej . Korozja tlenowa, kamień oraz osady powstające w wyniku lokalnego przegrzania zmniejszają wydajność systemu i z czasem mogą doprowadzić do kosztownych usterek.

Jeśli chcecie Państwo zabezpieczyć swoją firmę, skontaktujcie się z aqua-concept. Stworzymy dla Was program uzdatniania wody. Dzięki niemu łatwiejsze stanie się dla Was utrzymanie odpowiedniego reżimu technicznego, który zapewni długie i bezawaryjne działanie instalacji. Ponadto będziecie również w bardziej świadomy sposób korzystać z wody kotłowej

Indywidualny całodobowy program uzdatniania wody kotłowej

Skuteczność instalacji kotłowej zależy od właściwości wody. Nie istnieje jeden, uniwersalny sposób na utrzymanie jej wydajności, ponieważ jakość cieczy z czasem może się zmienić . Z tego powodu trzeba regularnie sprawdzać stan systemu oraz wypełniającej go wody kotłowej.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy analizę wody kotłowej i sprawdzimy, czy dalsze używanie cieczy będzie bezpieczne dla maszyn. Wydamy opinię i opracujemy indywidualną koncepcję uzdatniania wody kotłowej – będzie ona uwzględniać zarówno rodzaj kotłów, jak i sposób ich wykorzystania w firmie. W ten sposób zwiększymy wydajność instalacji, zmniejszając jednocześnie koszty jej eksploatacji oraz ryzyko awarii.

Z pomocą naszych pozbawionych hydrazyn i bezfosforanowych produktów specjalnych oraz innowacyjnej inżynierii systemowej możemy reagować na prawie wszystkie warunki systemowe.

Dlaczego uzdatnianie wody kotłowej jest tak ważne?

Skład oraz jakość wody kotłowej zmienia się pod wpływem różnego rodzaju procesów takich jak osadzanie się związków wapiennych czy korodowanie. Długotrwałe korzystanie z wody o zmienionych (złych) właściwościach może doprowadzić do awarii instalacji kotłowej.

Procesy uzdatniania pozwalają przez długi czas utrzymać właściwości wody kotłowej oraz wyeliminować kamień i korozję – zwiększając w ten sposób efektywność i bezpieczeństwo całej instalacji.

Zalety uzdatniania wody kotłowej

Decydując się na pomoc firmy aqua-concept, zyskujecie Państwo:

    • większą wymianę ciepła,
    • lepszą przepustowość wody,
    • mniej awarii,
    • skuteczniejsze utrzymanie zadanych parametrów,
    • mniejsze szkody materiałowe,

    • zmniejszenie czasu przestojowego i opóźnień w produkcji,
    • ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji,
    • korzystniejszy bilans ekologiczny,
    • gwarancję przestrzegania dyrektywy TRD 611,
    • obniżenie kosztów związanych z czyszczeniem instalacji.

Uzdatnianie kotłów parowych z aqua-concept

  • Więcej wymiany ciepła
  • Więcej przepustowości wody
  • Więcej niezawodności w funkcjonowaniu
  • Więcej dla utrzymania zadanych parametrów
  • Mniej szkód materiałowych
  • Mniej czasu przestojowego i opóźnień w produkcji
  • Mniej kosztów energii i związanych z wodą
  • Mniej kosztów związanych z czyszczeniem instalacji
  • Polepszony bilans ekologiczny
  • Przestrzeganie dyrektywy TRD 611
x