Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Uzdatnianie wody kotłowej
Żadnego kamienia. Żadnej rdzy. Żadnego przegrzania.

Awarie w instalacjach parowych powstają najczęściej dzięki problemom związanym z wodą kotłową.  Przede wszystkim osady takie jak kamień kotłowy, korozja tlenowa i lokalne przegrzanie są zagrożeniem dla niezawodności funkcjonowania i mogą doprowadzić do znacznych szkód. Dlatego prawidłowe obchodzenie się z wodą kotłową i utrzymanie reżimu technicznego są decydującymi faktorami, aby zapewnić gospodarny, bezawaryjny i pewną eksploatację instalacji.

Nasza indywidualna całodobowa koncepcja uzdatniania wody kotłowej
Jakość i skład wody zasilającej kocioł podlega mocnym wahaniom. Optymalne uzdatnianie gotowej wody zasilającej jest na ogół niemożliwe. Dlatego nasz kompetentny zespół fachowców stworzy dla Państwa indywidualny program systemowy. Zaopiniujemy Państwa instalację, dokonamy analizy wody i opracujemy indywidualną koncepcję dla opłacalnego pod względem gospodarczym i ekologicznie rozsądnego uzdatniania wody kotłowej.
Z pomocą naszych pozbawionych hydrazyn i bezfosforanowych produktów specjalnych  oraz naszej innowacyjnej inżynierii systemowej  możemy reagować na prawie wszystkie warunki systemowe.

Uzdatnianie kotłów parowych z aqua-concept

  • Więcej wymiany ciepła
  • Więcej przepustowości wody
  • Więcej niezawodności w funkcjonowaniu
  • Więcej dla utrzymania zadanych parametrów
  • Mniej szkód materiałowych
  • Mniej czasu przestojowego i opóźnień w produkcji
  • Mniej kosztów energii i związanych z wodą
  • Mniej kosztów związanych z czyszczeniem instalacji
  • Polepszony bilans ekologiczny
  • Przestrzeganie dyrektywy TRD 611
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl