Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Laboratorium

Analizy wody
Precyzyjne. Bezpieczne. Pionierskie

Optymalna higiena wody i niezawodne bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodnych chronią nas obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia, ochrania środowisko przed zanieczyszczeniem i utrzymuje jakość produktów i usług.
Aby mogło to jak najlepiej funkcjonować, konieczny jest stały nadzór nad instalacjami, procesami poprzez właściwe procedury analityczne i znajomość obowiązujących przepisów ustawowych, gdyż zarządcy instalacji wodnych zobowiązani są do zapobiegania skażeniom i przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych.

Nasze solidne analizy są podstawą dla prawidłowego zarządzania wodą

We współpracy z naszymi partnerskimi akredytowanymi laboratoriami oferujemy Państwu całą paletę usług diagnostycznych w zakresie poboru próbek, analityki, weryfikacji, monitoringu i doradztwa. Przestrzeganie wszystkich wymagań higienicznych i zabezpieczenie niezawodnego funkcjonowania systemów jest zagwarantowane.

Nasze usługi w krótkim zarysie

  • Pomiary dot. ochrony przed korozją
  • Pomiary dot. ochrony przeciwmrozowej wg.  normy ASTM D 1177
x