Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekłe nośniki ciepła

Solanka chłodnicza
Ważna jest mieszanka

Solanka chłodnicza, zwana również ciekłym nośnikiem ciepła to wodny roztwór soli, którego temperatura krzepnięcia jest znacznie niższa niż punkt zamarzania wody. Solanki chłodnicze są z reguły stosowane jako nośniki chłodu. Początek krzepnięcia solanki chłodniczej jest decydującym kryterium zastosowania. Zależy on od stężenia oraz od rodzaju rozpuszczonych soli.
W zależności od wymogów stężenie jest z góry regulowane lub ustalane odpowiednio do potrzeb. Dzieje się to poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości wody.

Inhibitory w solankach chłodniczych zapobiegają korozji
Stosowane są solanki chlorkowe (możliwość zastosowania do około -45°C) i solanki węglanowe. Jeżeli solanka osiągnie minimalną możliwą temperaturę, mówi się o solankach eutektycznych. Podobnie, jak substancje czyste, solanki te ulegają krzepnięciu i w związku z tym są predestynowane do magazynowania zimna.
Solanki dostępne w handlu zawierają dodatki substancji buforowych i inhibitorów. Zapobiegają one korozyjnemu działaniu solanek i poprawiają wartość pH. Przy stosowaniu różnego stężenia można indywidualnie ustalić punkt zamarzania lub obniżyć go w różnym zakresie.

Skład decyduje o sposobie działania
Przykładowo najniższy punkt zamarzania roztworu chlorku sodu to -21,3°C. Jest on równoznaczny z punktem eutektycznym. Temperatura zamarzania mieszanki z glikolem etylenowym (w proporcjach 50:50) to -38°C. Zmniejsza się wymiana ciepła, a specyficzna pojemność cieplna spada do 3,5 kJ. Dla porównania: dla wody czystej specyficzne ciepło właściwe wynosi 4,2 kJ. Kolejny skutek: w przypadku mieszanki etylenowej wzrasta lepkość, tj. mieszanka jest bardziej zawiesista. Pompy systemu muszą intensywniej pracować, aby utrzymać przepływ solanek.
Uwaga: solanki chłodnicze na bazie chlorów nie są odpowiednie dla niektórych materiałów, jak stale chromowo-niklowe, aluminium lub stopy aluminium.

Specjalne mieszanki alkoholu i czystej wody
Oprócz wspomnianych już mieszanek stosuje się częściowo również specyficzne mieszanki wody i alkoholu (np.: glikol propylenowy, glikol etylenowy) jako solanki chłodnicze.
Glikole są stosowane przede wszystkim w systemach metalowych, ponieważ wodne roztwory soli mogą wykazywać tutaj znaczne działanie korodujące.
Glikol propylenowy znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach chłodniczych w obróbce i przygotowywaniu żywności. W tym przypadku stosowanie glikolu etylenowego jest prawnie zabronione.

Obszary zastosowania solanek chłodniczych

  • Układy chłodnicze
  • Systemy klimatyzacji i chłodzenia pomieszczeń
  • Systemy magazynowania zimna
  • Pompy ciepła lub przy odzysku ciepła
  • Transport energii (zimna i ciepła)
  • Systemy chłodzenia

Na czym polega różnica między chłodziwem, solanką chłodniczą, nośnikiem chłodu i nośnikiem ciepła?

Chłodziwo to produkt, który pobiera energię cieplną z otoczenia poprzez zmianę stanu z ciekłego w gazowy i przez to ulega schłodzeniu. Tym samym wytwarza zimno. Naturalnymi chłodziwami są np.: amoniak, dwutlenek węgla, woda i węglowodory, innymi słowy: substancje te występują w przyrodzie. W przeciwieństwie do nich np. fluorowęglowodory to chłodziwa stworzone sztucznie.

Solanka chłodnicza to inne, nieco przestarzałe określenie nośnika chłodu. Tradycyjna solanka jest wodnym roztworem sodowo-chlorkowym. Tym samym solanki chłodnicze w klasycznym rozumieniu są wodnistymi roztworami soli. Ze względu na zdolność schładzania znacznie poniżej temperatury zamarzania wody wykorzystuje się je do chłodzenia systemów.

Nośniki zimna i nośniki ciepła to z czysto fizycznego punktu widzenia nośniki energii cieplnej. Zależnie od ich zastosowania – czyli czy chcemy uzyskać wysoką czy niską temperaturę – mówi się o nośniku zimna lub nośniku ciepła. Służą one transportowania zimna lub ciepła, a nie ich wytwarzania.

x