Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Przedsiębiorstwo

Nasza historia
Doświadczenie. Innowacja. Ciągłość.

Aqua concept GmbH jest w pełni samodzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem wywodzącym się ze specjalistycznego wydziału Bayrol Deutschland GmbH (na całą Europę wiodący oferent uzdatniania wody w obiektach pływalni).

 • 1978: założenie Schicht GmbH
 • 1991: założenie aqua-concept GmbH
 • 2001: przejęcie sektora „System uzdatniania wody w wielkich silnikach: inhibitory korozji i technika filtracyjna“
 • 2010: Schicht GmbH zostaje 100 %ą córką aqua-concept GmbH
  Priorytet: higiena wody pitnej (zwalczanie Legionelli)
 • 12/2010: zgodnie z wymogami ustawy o zasobach wodnych (WHG)  specjalistyczny zakład dla instalacji zagrażających zanieczyszczeniem wody
 • 4/2014: założenie aqua-concept Polska Sp.z.o.o. z lokalizacją koło Wrocławia
 • 1/2016: laureat nagrody IKU: nagroda za innowacyjność dla klimatu i środowiska od Federalnego Ministerstwa Środowiska i BDI


Kamienie milowe jako pozycje postowe:

 • 1991: założenie aqua-concept GmbH z siedzibą w Krailling koło Monachium.
 • 1991: utworzenie Biura Sprzedaży Północ.
 • 1991: utworzenie Biura Sprzedaży Zachód.
 • 1991: utworzenie Biura Sprzedaży Południe.
 • 1998: przeprowadzka na Planegg koło Monachium do większych powierzchni biurowo/produkcyjnych.
 • 2000: przejęcie BEDIA Filtersysteme [BEDIA Systemy Filtracyjne] i BEDIA Korrosionsschutzkonzentrate [BEDIA Koncentraty Ochrony Antykorozyjnej]. Połączenie linii produktów pod marką coracon.
 • 2000: utworzenie światowej sieci dystrybucyjnej rodziny produktów coracon i intensywny dalszy rozwój linii produktów i usług  aqua-concept, aby zawsze optymalnie móc sprostać wymogom naszych klientów.
 • 2001: certyfikacja aqua-concept GmbH wg. DIN:ISO 9001:2000.
 • 2001: opracowanie multifunkcjonalnej automatyki odsalania AC-mat 310 dla ekonomicznej i proekologicznej regulacji systemów wody chodzącej.
 • 2003: przeprowadzka do Gräfelfing koło Monachium. Po wieloletnim wzroście i ciągłym rozszerzaniu oferowanych usług konieczna była przeprowadzka do większych pomieszczeń z większą ilością dodatkowych powierzchni produkcyjno/magazynowych.
 • 2005: zarejestrowanie znaku firmowego coracon® (środki ochrony antykorozyjnej dla systemów chłodzenia i instalacji tryskaczy).
 • 2008: początek wprowadzania sprzedaży online dla klientów końcowych za pośrednictwem sklepu internetowego z produktami techniki solarnej i grzewczej.
 • 2009: skuteczne opracowanie rozpoczęcia produkcji serii coracon® SOL dla termiki solarnej.
 • 2009: linia produktów  coracon® KS dla zastosowania w technice pomp ciepła/energii odnawialnej odnosi sukces na rynku.
 • 2009: pomimo globalnego kryzysu gospodarczego udaje się zwiększyć obrót dzięki pozyskaniu wielu nowych klientów.
 • Marzec 2010: aqua-concept GmbH zostaje scertyfikowana przez  DEKRA i otrzymuje certyfikat zarządzania środowiskiem, wg. DIN 14001:2005. Długofalowa polityka ochrony środowiska aqua-concept jest w dalszym ciągu rozbudowywana.
 • 2010: Akwizycja Schicht GmbH Wasseraufbereitungstechnik jako logiczna kontynuacja przedsiębiorczości braci Manfreda i Reinera Schicht.
 • Lipiec 2010: mnogość nowych zapytań ofertowych i szybkie zdobywanie nowych klientów pozwalają na dwucyfrowy wzrost.
 • Sierpień 2010: uruchomiona zostaje nowa linia rozlewu do kanistrów. Tym samym możemy dziennie na jednej zmianie napełnić do 2.500 szt. 10-litrowych kanistrów.
 • Sierpień 2010: Schicht GmbH Wasseraufbereitungstechnik przenosi się do Gräfelfing.  Produkcja obu firm zostaje połączona i rozszerzona. Całkowity wolumen produkcji przekracza tym samym wyraźnie próg 1.000 ton na rok.
 • 2013: produkcja wzrasta do ponad 1.200 ton specjalistycznych chemikaliów dla uzdatniania wody rocznie. Eksport do ponad 24 krajów w dalszym ciągu wzrasta.
 • Luty 2014: zwiększenie powierzchni biurowych i magazynowych do ponad 2.400 m².
 • Kwiecień 2014: wzrastający popyt na produkty w Polsce prowadzi do założenia polskiej spółki córki aqua concept Polska Sp. z o.o. w 55-300 Środa Śląska.
 • Grudzień 2015: aqua-concept GmbH i francuskie przedsiębiorstwo Amoeba S.A. podpisują umowę o kooperacji. Aqua-concept zapewnia sobie wyłączność dystrybucji na niemieckim rynku dla pierwszego biologicznego biocydu Biomeba do dezyfekcji wyparnych systemów chłodzenia i chłodni kominowych.
 • Styczeń 2016: aqua-concept GmbH wraz z przedsiębiorstwem geoKOAX otrzymuje przyznawaną przez Federalne Ministerstwo Środowiska i  BDI Niemiecką Nagrodę Innowacyjności dla Klimatu i Środowiska (IKU) za rok 2015. Kompleksowy system innowacyjnej technologii sond geotermalnych i wysokowydajnego ciekłego nośnika ciepła  można stosować nawet w strefach ochronnych wody pitnej.
 • Styczeń 2016: dzięki coracon® GEKO WF mamy już po raz pierwszy ciekły nośnik ciepła, który zakwalifikowany został jako nie stwarzający zagrożenia dla wody (nwg).
 • Luty 2016: aqua-concept prezentuje po raz pierwszy swoje nowe produkty ochrony grzewczej i innowacyjne ciekłe nośniki ciepła na targach oszczędzania energii w austriackim Wels.
 • Luty 2016: aqua-concept prezentuje na wiodących w Europie specjalistycznych targach energii geotermicznej Geotherm w Offenburgu swoje wysokowydajne i długotrwałe ciekłe nośniki ciepła coracon®.
 • Kwiecień 2016: środkiem  coragard® CS 342 aqua-concept po raz pierwszy wnosi na rynek produkt antykorozyjny i czyszczący dla systemów tryskaczy, który odpowiada aktualnej dyrektywie VdS.
 • Czerwiec 2016: aqua-concept oferuje teraz pomiary ochrony przeciwmrozowej ciekłych nośników ciepła, wg normy ASTM D 1177.
 • Wrzesień 2016: aqua-concept otrzymała z Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oficjalną zgodę na przeprowadzenie ogólnoniemieckiego testu dla biologicznego biocydu Biomeba w wyparnych systemach chłodzenia i chłodniach kominowych.
 • Październik 2016: aqua-concept prezentuje na targach Chillventa w Norymbergii nowatorsko ekologiczne ciekłe nośniki ciepła i innowacyjne rozwiązania dla proekologicznej  higieny chłodni kominowych. W tym pierwszego biologicznego biocydu Biomeba do dezynfekcji wyparnych systemów chłodzenia i chłodni kominowych.
 • Październik 2016: innowacyjne, nie stwarzające zagrożenia dla wody ciekłe nośniki ciepła coracon® GEKO W i coracon® GEKO WF zostały przez Krajową Grupę Roboczą Wody (LAWA) umieszczone na pozytywnie zaaprobowanej liście. Są one pierwszymi produktami nie stwarzającymi zagrożenia dla wody (nwg) dla projektów geotermii podpowierzchniowych i zostały i zostały opracowane dla regionów o wysokich nakładach na środowisko.
 • Sierpień 2016: aqua-concept świętuje jubileusz swojego 25-cia istnienia firmy prawdziwym rejsem po rzece Isar.
 • Grudzień 2016: rok jubileuszowy 2016 zakończony zostaje największym rocznym obrotem w historii przedsiębiorstwa.
 • Ciągły wzrost popytu ze strony nowych klientów potwierdza naszą odpowiednią pozycję na rynku z wysoko innowacyjnymi produktami i usługami.
x