Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Ocena zagrożeń wg. VDI 2047
Dokładna. Bezpieczna. Trafna.

Celem optymalnej higieny chłodni kominowych jest również to, aby użytkować wyparne chłodnie kominowe  z możliwie niewielkim ryzykiem higienicznym.
Zgodnie z dyrektywą VDI 2017 każdy użytkownik chłodni kominowej musi w ramach  całościowego przygotowania do eksploatacji i stwierdzenia kompetencji i odpowiedzialności dokonać oceny zagrożeń składającej się z  analizy ryzyka, oceny ryzyka, planu działania i dokumentacji. Ocena zagrożeń musi wykonana być przez personel przeszkolony w aspekcie higienicznym.

Z nami jesteście Państwo po bezpiecznej stronie
Nasz certyfikowany i przeszkolony personel sporządza na terenie całych Niemiec profesjonalne oceny zagrożeń, zgodnie z dyrektywą VDI 2047-2. Po dokonaniu kontroli Państwa instalacji opracujemy porównanie stanu należnego do stanu faktycznego w aspektach higienicznym i technicznym. Nasi eksperci obrobią wszelkie elementy oceny zagrożeń, opracują solidną ekspertyzę i wyjaśnią Państwu wszystkie pojedyncze działania.

Ocena zagrożeń VDI 2047

  • Analiza ryzyka
    Przy analizie ryzyka identyfikujemy zagrożenia, traktując ryzyko w aspekcie potencjalnego wymiaru szkód i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń.
  • Ocena ryzyka wraz z katalogiem środków
    Przy ocenie ryzyka priorytetem obejmujemy ryzyka odnośnie ich potencjalnych skutków na bezpieczeństwo higieniczne i opracowujemy odpowiedni plan działania dla Państwa instalacji.
  • Dokumentacja
    Rejestrujemy wszelkie parametry i dokumentujemy każdy pojedynczy krok. Otrzymujecie Państwo solidną ekspertyzę jako niezawodną pomoc decyzyjną dla długoterminowej optymalizacji Państwa instalacji.
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl