Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Ocena zagrożeń wg. VDI 2047
Dokładna. Bezpieczna. Trafna.

Celem optymalnej higieny chłodni kominowych jest również to, aby użytkować wyparne chłodnie kominowe  z możliwie niewielkim ryzykiem higienicznym.
Zgodnie z dyrektywą VDI 2017 każdy użytkownik chłodni kominowej musi w ramach  całościowego przygotowania do eksploatacji i stwierdzenia kompetencji i odpowiedzialności dokonać oceny zagrożeń składającej się z  analizy ryzyka, oceny ryzyka, planu działania i dokumentacji. Ocena zagrożeń musi wykonana być przez personel przeszkolony w aspekcie higienicznym.

Z nami jesteście Państwo po bezpiecznej stronie
Nasz certyfikowany i przeszkolony personel sporządza na terenie całych Niemiec profesjonalne oceny zagrożeń, zgodnie z dyrektywą VDI 2047-2. Po dokonaniu kontroli Państwa instalacji opracujemy porównanie stanu należnego do stanu faktycznego w aspektach higienicznym i technicznym. Nasi eksperci obrobią wszelkie elementy oceny zagrożeń, opracują solidną ekspertyzę i wyjaśnią Państwu wszystkie pojedyncze działania.

Ocena zagrożeń VDI 2047

  • Analiza ryzyka
    Przy analizie ryzyka identyfikujemy zagrożenia, traktując ryzyko w aspekcie potencjalnego wymiaru szkód i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń.
  • Ocena ryzyka wraz z katalogiem środków
    Przy ocenie ryzyka priorytetem obejmujemy ryzyka odnośnie ich potencjalnych skutków na bezpieczeństwo higieniczne i opracowujemy odpowiedni plan działania dla Państwa instalacji.
  • Dokumentacja
    Rejestrujemy wszelkie parametry i dokumentujemy każdy pojedynczy krok. Otrzymujecie Państwo solidną ekspertyzę jako niezawodną pomoc decyzyjną dla długoterminowej optymalizacji Państwa instalacji.
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl