Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Produkty chemiczne
Innowacyjne. Skuteczne. Zrównoważone.

 

Środki ochrony antykorozyjnej

coragard® CS 342: inhibitor antykorozyjny i środek czyszczący do instalacji tryskaczowych
Do wszystkich mokrych i suchych instalacji tryskaczowych

Zalety

 • Działanie stabilizujące, powstałe luźne osady są dyspergowane (na drobne cząstki)
 • Minimalizowanie elementów wentylujących, takich jak korozja szczelinowa lub wżerowa otworów
 • Odpowiedni do starych i nowych instalacji tryskaczowych
 • Może być stosowany w wodzie o temperaturze do 150°C
 • Produkt opracowany na bazie coragard® CS 340. Możliwość bezproblemowego przestawienia systemów z coragard® CS 340 na coragard® CS 342 bez wymiany wody
 • Bardzo skuteczny produkt, który może być stosowany również do konserwacji w czasie przestoju na obszarach prowadzenia wody z bardzo niskim poziomem wymiany wody / cyrkulacji

coragard® CS 185: specjalny inhibitor antykorozyjny
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, otwartych i zamkniętych, oraz do systemów wody zimnej, ciepłej i gorącej

Zalety

 • Nowoczesna specjalna formuła bez cynku i o minimalnej zawartości fosforanów
 • Niepieniąca formuła inhibitora dla systemów o silnym przepływie i wlocie powietrza
 • Stosowanie do wody miękkiej i zawierającej kamień oraz do wody o wysokiej zawartości chlorków
 • Zastosowanie komponentów dyspergujących i stabilizujących twardość zapobiega powstawaniu osadów i utrzymuje dobre wartości przekazywania ciepła, zaleca się korzystanie z filtrów bypass
 • Odpowiedni jako dodatek do środków przeciwmrozowych (glikol etylenowy lub propylenowy)
 • Odpowiedni do konserwacji podzespołów w czasie przestoju

coragard® CS 199: ekologiczny, specjalny inhibitor antykorozyjny
Opracowany specjalnie do wody zmiękczonej i w pełni odsolonej z przemysłowych zamkniętych obiegów wody, a także z systemów wody zimnej, ciepłej i gorącej

Zalety

 • Specjalna formuła bez fosforanów, boranów, azotynów, krzemianów, amin drugorzędowych i związków cynku
 • Może być stosowany tylko do wody zmiękczonej i w pełni odsolonej
 • Bardzo dobra ochrona antykorozyjna metali kolorowych (miedź, mosiądz, aluminium) nawet w temperaturze do 200°C (stosowanie w wyższej temperaturze wymaga uzgodnienia z technikiem)
 • Bardzo dobrze nadaje się do systemów wody o wysokim stężeniu chlorków
 • Bardzo dobre działanie stabilizujące wartość pH poprzez skuteczny system buforowania
 • Odpowiedni jako dodatkowy inhibitor do mieszanek wody i glikolu (ochrona przeciwmrozowa)

coragard® CS 380: ekologiczny, specjalny inhibitor antykorozyjny
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody użytkowej, zamkniętych i półotwartych, oraz do systemów wody zimnej, ciepłej i gorącej

Zalety

 • Nowoczesna formuła bez fosforanów, boranów, azotynów, azotanów, krzemianów, amin drugorzędowych i cynku
 • Do wody miękkiej i zawierającej kamień
 • Komponenty dyspergujące i stabilizujące twardość wody chronią przed złogami (zaleca się zastosowanie filtrów by-pass)
 • Bardzo dobra ochrona antykorozyjna metali kolorowych (miedź/mosiądz) w temperaturze do 80°C
 • Stabilizacja wartości pH poprzez skuteczny system buforowania (bardzo ważne dla wody miękkiej)
 • Bardzo mało pieniący
 • Odpowiedni również do dużych, zamkniętych systemów (dawkowanie po uzgodnieniu z naszym laboratorium)

Zalety

 • Nowoczesna formuła bez fosforanów, boranów, azotynów, azotanów, krzemianów, amin drugorzędowych i cynku
 • Gotowa formuła, bez potrzeby dodatkowego rozcieńczania
 • Ustalona ochrona przeciwmrozowa przy ok. -25°C
 • Stabilizacja wartości pH poprzez skuteczny system buforowania
 • Oznakowanie kolorystyczne umożliwia poszukiwanie nieszczelności

coragard® CS 381: ekologiczny, specjalny inhibitor antykorozyjny
Specjalnie opracowany dla zamkniętych przemysłowych instalacji wodnych ze zmiękczoną wodą oraz dla systemów wody zimnej, ciepłej i gorącej

Zalety

 • Nowoczesna formuła bez fosforanów, boranów, azotynów, azotanów, krzemianów, amin drugorzędowych i cynku
 • Bardzo dobra ochrona antykorozyjna metali kolorowych (miedź/mosiądz) w temperaturze do 80°C
 • Stabilizacja wartości pH poprzez skuteczny system buforowania
 • Wyjątkowo mało pieniący
 • Odpowiedni również do dużych, zamkniętych systemów (dawkowanie po uzgodnieniu z naszym laboratorium)

coragard® CS 709: specjalny inhibitor antykorozyjny o niskiej przewodności
Wyłącznie do instalacji wodnych z pełnym odsoleniem w obiegach zamkniętych oraz do systemów wody zimnej i ciepłej

Zalety

 • Nowoczesna formuła bez fosforanów, boranów, azotynów, azotanów, krzemianów, amin drugorzędowych i cynku
 • Przy dawce 5.000 ppm w wodzie odsolonej uzyskuje się przewodność na poziomie < 100 μS/cm
 • Zgodność z wytycznymi VDI 2035 dla postępowania przy niskiej zawartości soli
 • Stabilizacja wartości pH poprzez skuteczny system buforowania
 • Bardzo mało pieniący
 • Nie nadaje się do systemów grzewczych
x