Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

GreenProducts by coracon®
Dobrze dla środowiska. Mocne w zastosowaniu. Korzystne w zużyciu.

W  pełni rozumiemy ochronę klimatu i środowiska naturalnego. Dlatego największą wartość przedkładamy na rozwój naszych GreenProducts na bazie proekologicznego doboru surowców i długotrwałych procesów produkcyjnych.
Wszelkie komponenty ochrony przeciwmrozowej i pakiety inhibitorów naszych GreenProducts produkowane są z surowców odnawialnych (NaWaRo). Są one nietrujące, biodegradalne i niepalne. Nie zawierają one ani substancji rakogennych, genetycznie zmodyfikowanych ani też reprotoksycznych i mogą być również stosowane całkowicie nieszkodliwie w dziedzinach pokrewnych środkom spożywczym. Ich produkcja odbywa się wyłącznie w procesach innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego i zmniejszających emisję CO2.
Nasze GreenProducts pomogą Państwu pomóc w tym, aby osiągnąć długofalowe cele, bez potrzeby rezygnacji z jakości i wydajności.

x