Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Wieża chłodnicza - higiena dla systemów zamkniętych
Mniej rdzy. Mniej biofilmu. Optymalna wydajność.

Zamknięte systemy chłodzenia są alternatywnymi rozwiązaniami dla odprowadzania średniej ilości ciepła. W przeciwieństwie do systemów otwartych chłodzenie następuje w nich nie poprzez wykorzystanie ciepła parowania dyfuzyjnego medium, lecz poprzez dołączanie kolejnego systemu chłodzenia.

Więcej ochrony poprzez optymalne inhibitory antykorozyjne
Głównym problemem systemów zamkniętych jest korozja. Uszkadza ona w sposób długotrwały materiał i prowadzi do perforacji i  przecieków. Ponadto dochodzi do zmniejszenia przekrojów, które utrudniają wymianę ciepła. Rezultat: duże straty w przesyle energii i znaczące  obniżenie wartości.
Nasze  innowacyjne inhibitory korozji tworzą pewną powłokę ochronną na powierzchniach materiału i redukują możliwość agresywnego działania korozyjnej wody.

Całodobowa ochrona dla maksymalnego bezpieczeństwa
Również systemy zamknięte zagrożone są obciążeniami bakteriologicznymi i biologicznymi. Jeśli w systemie pojawi się dostateczna ilość substancji odżywczych i zachodzą idealne warunki temperaturowe, wówczas drobnoustroje mogą być przyczyną dla korozji i tworzenia się biofilmu. Umożliwimy Państwu z pomocą indywidualnego, a zarazem  całościowego projektu realizację dojrzałej technologicznie i ekonomicznie zasadnej techniki eksploatacji Państwa systemów zawierających wodę i zapewnimy tym samym maksymalne bezpieczeństwo Państwa systemów chłodzenia przy zachowaniu optymalnej wydajności.

Nasz kompleksowy projekt perfekcyjnej higieny chłodni kominowych

  • Ochrona przed rdzą poprzez innowacyjne  inhibitory korozji
  • Żadnych obciążeń bakteriologicznych i biologicznych dzięki efektywnym biocydom i biodyspergatorom
  • Ochrona inwestycji poprzez przedłużenie żywotności
  • Mniej kosztów następczych dzięki ograniczeniu nakładów na remonty
  • Mniejsze zużycie energii
  • Mniej kosztów następczych dzięki ograniczeniu nakładów na remonty
  • Optymalna wydajność
  • Maksymalne bezpieczeństwo
  • Zastosowanie  korzystnych w obsłudze systemów uzdatniania wody
  • Kompetentny serwis na miejscu
x