Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Service

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w ogólnym ujęciu

Wskazówki ogólne

Niniejsze wskazówki stanowią ogólny zarys na temat tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowi, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy. Dane osobowe to dane, za pomocą których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać zapoznając się z naszym oświadczeniem o ochronie danych, znajdującym się pod tym tekstem.

Pozyskiwanie danych w naszym serwisie internetowym

Kto odpowiada za pozyskiwanie danych osobowych w tym serwisie internetowym?

Przetwarzanie danych osobowych w tym serwisie internetowym jest dokonywane przez właściciela serwisu internetowego. Mogą się z nim Państwo skontaktować za pomocą danych zamieszczonych w zakładce dotyczącej danych rejestrowych.

Jak pozyskujemy Państwa dane?

Państwa dane są pozyskiwane po części poprzez podanie ich przez Państwa. W ten sposób mogą być pozyskiwane np. dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy IT podczas Państwa wizyty w serwisie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub godzinie wejścia na stronę internetową). Pozyskiwanie tych danych odbywa się automatycznie, z chwilą wejście do naszego serwisu internetowego. 

Po co wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana po to, aby zapewnić Państwu bezbłędne działanie serwisu internetowego. Inne dane mogę zostać wykorzystane do analizy sposobu korzystania przez Państwa z serwisu.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo w każdym czasie nieodpłatnie uzyskać informację o źródle, odbiorcach i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo żądania poprawienia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak również w sprawie pozostałych pytań na temat ochrony danych mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do nas na adres wskazany w zakładce zawierającej nasze dane rejestrowe. Ponadto przysługuje Państwu prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty w naszym serwisie internetowym sposób przeglądania przez Państwa naszego serwisu może podlegać analizie na potrzeby statystyczne. Odbywa się to przede wszystkim dzięki plikom cookies i tak zwanym programom analitycznym. Analiza sposobu przeglądania przez Państwa serwisu odbywa się z zasady w sposób anonimowy; sposób przeglądania serwisu nie może zostać do Państwa przypisany. Mogą Państwo sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec takiej analizie poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskają Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się takiej analizie. O możliwości złożenia sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Ogólne wskazówki i obowiązki informacyjne

Ochrona danych

Właściciele niniejszego Serwisu traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Gdy korzystają Państwo z niniejszego serwisu internetowego, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Objaśnia ono również jak i w jakim celu się to odbywa.

Wskazujemy na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji e-mailowej) może wiązać się z występowaniem luk bezpieczeństwa. Nie jest możliwa ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie, która byłaby całkowicie pozbawiona luk.

Informacja o administratorze

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym serwisie internetowym jest:

AQUA-CONCEPT Gesellschaft für Wasserbehandlung mbH
Am Kirchenhölzl 13
82166 Gräfelfing (Niemcy)

Telefon: +49 89-899-369-0
E-Mail: info@aqua-concept-gmbh.eu

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie albo wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itd.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych możliwych jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Do tego celu wystarczy wysłanie do nas wiadomości e-mail, przy czym nie jest wymagana określona forma takiej wiadomości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych osobie dotkniętej takim naruszeniem przysługuje prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych jest pełnomocnik do spraw ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Listę pełnomocników do spraw ochrony danych jak również ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod tym linkiem:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać otrzymania przez Państwa lub innego administratora dostarczonych przez Państwa danych – które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy – w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przesłania danych innemu administratorowi, następuje to tylko wówczas, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejszy serwis internetowy – ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony transferu poufnych informacji, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako właściciela serwisu – wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie poznają Państwo po tym, że wiersz adresu widocznego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” , jak również po symbolu kłódki w wierszu adresowym Państwa przeglądarki.

Gdy jest aktywne szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które do nas Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Dostęp, ograniczenie, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo w każdym czasie prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o Państwa danych osobowych, jakie są przechowywane, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania jak również w danym wypadku prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak również w sprawie dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w zakładce „dane rejestrowe”.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych, opublikowanych w zakładce „dane rejestrowe”, do wysyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Właściciele niniejszego serwisu internetowego jednoznacznie zastrzegają sobie podjęcie kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamawianych informacji reklamowych, takich jak e-maile ze spamem. 

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Dla naszego przedsiębiorstwa ustanowiliśmy inspektora ochrony danych.

AQUA-CONCEPT Gesellschaft für Wasserbehandlung mbH
Inspektor ochrony danych
Am Kirchenhölzl 13
82166 Gräfelfing (Niemcy)

Telefon: +49 89-899369-0
E-Mail: datenschutz@aqua-concept-gmbh.eu

4. Gromadzenie danych w naszym serwisie internetowym

Cookies

Część stron internetowych wykorzystuje tak zwane cookies. Cookies nie wyrządzają na Państwa urządzeniu/ komputerze żadnych szkód i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu/komputerze i które są zapisane w Państwa przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin w naszym serwisie są ona automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż je Państwo usuną. Takie cookies umożliwiają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty. 

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o stosowaniu cookies i zezwalali na cookies tylko w pojedynczych przypadkach, aby zapisanie cookies było możliwe tylko w określonych przypadkach albo aby było generalnie wyłączone, jak również mogą Państwo aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamknięciu przeglądarki. W razie dezaktywacji cookies funkcjonalności niniejszego serwisu internetowego mogą być ograniczone.

Cookies, które służą do wykonania transmisji komunikatów drogą elektroniczną lub do realizacji określonych, żądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), będą zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel serwisu internetowego ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu zapewnienia wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile są zapisywane inne cookies (np. służące do analizy sposobu przeglądania przez Państwa serwisu), są one w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych traktowane oddzielnie.

Dane logów serwera

Dostawca serwisu automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w ramach tak zwanych danych logów serwera. Państwa przeglądarka przekazuje nam takie dane automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • referer URL
  • nazwa hosta komputera, z którego następuje połączenie
  • godzina odpytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art.  6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wysyłają nam Państwo zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Państwa informacje z formularza kontaktowego wraz z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi zostaną wykorzystane w celu obsługi zapytania i zostaną zapisane przez nas na wypadek dalszych pytań. Dane te nie są przez nas dalej przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo odwołać tę zgodę w każdym czasie. Do tego celu wystarczy wysłanie do nas wiadomości e-mail, przy czym nie jest wymagana określona forma takiej wiadomości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia lub odwołają Państwo zgodę na przechowywanie danych albo do czasu aż odpadnie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu obsługi Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy, w szczególności terminy przechowywania danych, pozostają nienaruszone. 

5. Media społecznościowe

Wtyczka Google+

Nasze strony wykorzystują funkcje Google+. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google+ mogą Państwo publikować informacje na cały świat. Poprzez przycisk Google+ Państwo oraz inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informację o tym, że dali Państwo jakiejś treści +1, jak również informację o stronach, które oglądali Państwo klikając na przycisk +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako wzmianki wraz z Państwa nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania, lub w Państwa profilu Google albo w innych miejscach na stronach internetowych i w komunikatach w Internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa aktywnościach dotyczących +1, aby ulepszyć usługi Google dla Państwa i innych. Aby korzystać z przycisku Google+, potrzebny jest Państwu widoczny na cały świat, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej wybraną nazwę. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować również inną nazwę, którą posługują się Państwo w odniesieniu do części treści poprzez Państwa konto Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyjawiona użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami pozwalającymi Państwa zidentyfikować.   

Wykorzystanie zebranych informacji: oprócz objaśnionych powyżej celów, dostarczone przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą w Google polityką prywatności. Google może publikować zbiorcze statystyki o aktywnościach użytkowników dotyczących +1 lub też przekazuje je użytkownikom i partnerom takim jak wydawcy, podmioty zamieszczające ogłoszenia lub powiązane serwisy internetowe. 

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejszy serwis internetowy wykorzystuje funkcje usługi analitycznej dla stron internetowych Google Analytics. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics wykorzystuję tak zwane „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu internetowego. Gromadzone przez pliki cookies informacje o Państwa korzystaniu z niniejszego serwisu internetowego z reguły są przekazywane na serwer w USA i tam przechowywane.  

Zapisywanie plików cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel serwisu internetowego ma uzasadniony interes w analizie sposobu korzystania z serwisu, aby optymalizować ofertę internetową i swoje reklamy. 

Anonimizacja IP

W niniejszym serwisie internetowym aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W ten sposób Państwa adres IP przed przekazaniem do USA  skracany jest przez Google w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP  przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela niniejszego serwisu internetowego Google wykorzystuje te informacje, aby ocenić korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego, aby tworzyć raporty o aktywnościach w serwisie oraz aby świadczyć na rzecz właściciela niniejszego serwisu internetowego inne usługi związane z korzystaniem z serwisu i Internetu. Adresy IP przekazywane przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie są łączone przez Google z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, że w takim wypadku może to skutkować tym, że nie wszystkie funkcje niniejszego serwisu internetowego będą mogły być przez Państwa w pełni wykorzystane. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych pozyskiwanych przez cookies, dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu (w tym Państwa adresu IP), poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Sprzeciw wobec pozyskiwania danych

Mogą Państwo zablokować pozyskiwanie Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w następujący link: dezaktywacja Google Analytics. Zostanie zapisany plik cookie dotyczący rezygnacji (opt-out), który zapobiegnie gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt w niniejszym serwisie internetowym: dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.  

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i przy korzystaniu z Google Analytics w pełni stosujemy się do surowych wytycznych niemieckich organów ochrony danych.

MADixel

Diese Website nutzt das Analysetool MADixel der Firma MADixel GmbH (Königsdorfer Straße 25, 82515 Wolfratshausen), um festzustellen, welche Unternehmen die Website besucht haben. Das Tracking beschränkt sich hierbei ausschließlich auf Unternehmen. MADIXEL gleicht die IP-Adresse eines Website-Besuchers anhand zum Teil öffentlich einsehbarer Datenbanken mit den bekannten IP-Adressen von Unternehmen ab. Ergibt sich eine Übereinstimmung, so werden bestimmte allgemein zugängliche Unternehmensdaten verarbeitet und dem Webseitenbetreiber auf einer Plattform zur Verfügung gestellt. Der Abgleich erfolgt durch eine verschlüsselte Funktion, dem sogenannten Hashing. Zugriffe von Privatpersonen werden bereits im Vorfeld in einer Vorauswahl herausgefiltert. Handelt es sich um eine private IP-Adresse, so erfolgt weder eine Speicherung, noch eine Identifikation. Auf den Endgeräten der Website-Besucher werden ein Cookie gesetzt. Wurde der User nicht als Firma identifiziert, so weist das Tool lediglich an, keine weiteren Daten zu erfassen. Ansonsten wird nur ein Cookie mit einer zufälligen ID generiert. Dieses ist 30 Minuten lang gültig. Rechtsgrundlage ist Art. 6 abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Tracking deaktivieren

7. Newsletter

Dane na potrzeby newslettera

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać oferowany przez nas w niniejszy serwisie internetowym Newsletter, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail, jak również informacji, które pozwolą nam potwierdzić, że są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Pozostałe dane nie są zbierane, względnie zbierane są na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu subskrypcji newslettera następuję wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, w tym adresu e-mail, oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może zostać w każdym czasie odwołana, na przykład poprzez link „Wypisz się” widoczny w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podane przez Państwa dla celów otrzymywania newslettera dane są przez nas przechowywane do czasu wypisania się przez Państwa z newslettera i po rezygnacji z niego są usuwane. Nie wpływa to jednak na dane, które są przechowywane przez nas do innych celów (np. adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników).

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasz serwis internetowy wykorzystuje wtyczkę serwisu YouTube, prowadzonego przez Google. Właścicielem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną ze stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, następuje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube uzyskuje informację o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkować przeglądanie przez Państwa serwisu z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w celu realizacji interesu jakim jest bardziej atrakcyjne przedstawienie naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google reCAPTCHA

Korzystamy z „Google reCAPTCHA” (dalej zwane “reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Za pomocą reCAPTCHA sprawdza się, czy podanie danych na naszych stronach (np. w formularzu kontaktowym) następuje przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTSCHA analizuje sposób odwiedzenia strony na podstawie różnych czynników. Taka analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca serwis wchodzi na daną stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania odwiedzin w serwisie lub ruchy myszką poczynione przez użytkownika). Zgromadzone podczas analizy dane są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają w całości w tle. Osobom odwiedzającym serwis internetowy nie jest udzielana odrębna informacja o tym, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel serwisu internetowego ma uzasadniony interes w tym, aby chronić ofertę swojego serwisu internetowego przed niedozwoloną zautomatyzowaną inwigilacją i przed SPAM-em.

Więcej informacji o Google reCAPTCHA jak również o polityce prywatności Google uzyskają Państwo pod następującymi linkami:  
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl,

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl