Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

Koncentraty ochrony przeciwmrozowej i antykorozyjnej coracon®
Innowacyjne. Supermocne. Długotrwałe.

Specyficzne potrzeby zastosowania, ale również przyczyny transportowe powodują, że zapotrzebowanie na koncentraty ochrony przeciwmrozowej i antykorozyjnej ciągle wzrasta. W przeciwieństwie do pojemników, w których znajduje się produkt gotowy do użycia, pakiety z inhibitorami muszą być w zależności od potrzeby zastosowania rozcieńczone tylko z wodą albo z gliokolami.
W naszym wydziale badawczo-rozwojowym opracowaliśmy wysokoskuteczne superkoncentraty do sporządzenia ciekłych nośników ciepła z zastosowaniem innowacyjnego know-how. Ujmują one niewielkim stężeniem użytkowym, są nietrujące, biodegradalne i niepalne. Nie zawierają ani substancji rakogennych, mutogennych, czy też reprotoksycznych.

 

 • coracon® SK 10: superkoncentrat dla mrówczanów potasu
  Wysoko skoncentrowany inhibitor dla solanek niskotemperaturowych na bazie mrówczanów potasu do zastosowania w chłodniczych obiegach technicznych i sektorów zbliżonych do środków spożywczych.
 • coracon® SK 12: superkoncentrat dla ciekłych nośników ciepła zawierających glikol
  Wysoko skoncentrowany inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków przeciwmrozowych przede wszystkim dla obciążonych wysokimi temperaturami instalacji solarnych.
 • coracon® SOL K6 HT: superkoncentrat dla systemów obciążonych wysokimi temperaturami
  Wysoko skoncentrowany inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków przeciwmrozowych przede wszystkim dla obciążonych wysokimi temperaturami instalacji solarnych.
 • coracon® SOL K6: superkoncentrat
  Bezmolibdenowy inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków przeciwmrozowych, takich jak płyny solarne i płyny chłodnicze.
 • coracon® WT 61: superkoncentrat
  Wysoko skoncentrowany inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków przeciwmrozowych, takich jak płyny solarne i płyny chłodnicze.
x