Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Chemiczne uzdatnianie wody
Żadnej rdzy. Żadnego kamienia. Żadnych Legionelli

W przeciwieństwie do fizycznego uzdatniania wody, przy którym z pomocą różnych metod usuwane są z wody jej składniki, do wody w chemicznym jej uzdatnianiu dodawane są substancje, aby była ona zdatna do użycia.

Środki antykorozyjne przeciwko rdzy
Nasze wysokowydajne produkty ochrony przeciw korozji oferują optymalną ochronę dla wszystkich materiałów użytych w systemie. Niekiedy kompletnie pozbawione są one molibdenu i w tym zakresie szczególnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu naszych kombinacji substancji czynnych w naszym własnym laboratorium dbamy tym samym szczególnie o niskie stężenie użytych substancji przy jednoczesnym maksymalnym stopniu skuteczności.

Stabilizatory twardości przeciwko zakamienieniu
Sedymentacje soli powstają poprzez zagęszczenie wody i bieżące uzupełnianie niezmiękczonej wody dodatkowej. Stężenie rozpuszczonych soli wzrasta i prowadzi do powstania sedymentów. Dzięki celowemu użyciu naszych wysokoefektywnych stabilizatorów twardości zwiększamy granicę rozpuszczalności soli i zapobiegamy tym samych ich sedymentacji w systemie. Aby w dalszym ciągu zmniejszyć zawartość soli, oferujemy obok czysto chemicznego uzdatniania wody również fizyczne uzdatnianie wody między innymi poprzez instalacje zmiękczania i odwróconej osmozy.

Biocydy przeciwko rozwojowi mikrobów
Biocydy zwalczają mikroorganizmy, takie jak bakterie śluzotwórcze, Legionelle oraz glony i grzyby. Nasze produkty z grupy biocydów są wysoko skuteczne również w niewielkich dawkach i usuwają niezawodnie powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Przy ich stosowaniu ich okres połowicznego rozpadu jest bardzo krótki i tym sposobem bardzo szybko ulegają rozpadowi. Wszystkie nasze substancje aktywne zawarte w biocydach zarejestrowane są zgodnie z rozporządzeniem dot. biocydów.

Biosyspergatory przeciwko tworzeniu się śluzu
Biocydy zabijają niebezpieczne mikroorganizmy i zapobiegają rozwojowi mikrobów. Jednakże nie usuwają one śluzu, kiedy organizmy te rozmnażają się. Dlatego przy uporczywym zabrudzeniu  konieczne jest zastosowanie biodyspergatorów. Rozpuszczają one warstwy śluzu, w których rozmnażają się mikroorganizmy i  uniemożliwiają ich ponowny rozwój.

Chemiczne uzdatnianie wody z aqua-concept

  • Środki ochrony antykorozyjnej
  • Stabilizatory twardości
  • Biocydy
  • Biodyspergatory
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl