Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Chemiczne uzdatnianie wody

Chemiczne uzdatnianie wody polega na dodawaniu do niej różnych substancji, które polepszają jej jakość i sprawiają tym samym, że nadaje się ona do użytku. Korzystając z tej metody (w przeciwieństwie do uzdatniania fizycznego), z cieczy nie usuwa się jej składników.

Nasza firma, przeprowadzając dla klientów procesy chemicznego uzdatniania wody, korzysta z rewolucyjnych substancji zawierających m.in. biocydy i biosyspergatory. Dzięki nim jesteśmy w stanie nie tylko oczyścić wodę z niebezpiecznych bakterii prowadzących do rozwoju groźnych chorób, w tym Legionellozy, ale również pozbyć się śluzu powstającego podczas rozmnażania się drobnoustrojów. Nasze produkty wyeliminują również rdzę i kamień, zapobiegając procesom sedymentacji oraz utleniania metali.

Środki do chemicznego uzdatniania wody

Aqua-concept oferuje następujące substancje do chemicznego uzdatniania wody:
    • środki ochrony antykorozyjnej,
    • stabilizatory twardości,
    • biocydy,
    • biosyspergatory.

Środki antykorozyjne przeciwko rdzy

Pracując nad preparatami w firmowym laboratorium aqua-concept, dążymy do tego, by tworzyć skuteczne substancje o jak najmniejszym stężeniu. Nasze wysokowydajne środki antykorozyjne do chemicznego uzdatniania wody zapewniają doskonałą ochronę materiałów użytych w danej instalacji. Niektóre preparaty są całkowicie pozbawione molibdenu i tym samym nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

Stabilizatory twardości przeciwko zakamienieniu

Sedymentacje soli powstają poprzez zagęszczenie wody i bieżące uzupełnianie niezmiękczonej wody dodatkowej. Nasze wysokoefektywne stabilizatory twardości zwiększają granicę rozpuszczalności soli i ich sedymentacji w systemie.

Aby całkowicie wyeliminować zawartość soli, możemy zastosować również fizyczne uzdatnianie wody – wykonywane za pomocą instalacji zmiękczania wody lub odwróconej osmozy.

Biocydy przeciwko rozwojowi mikrobów

Nasze produkty z grupy biocydów są skuteczne nawet w niewielkich dawkach:  z powodzeniem zwalczają one mikroorganizmy takie jak bakterie śluzotwórcze, Legionelle, glony i grzyby (a także eliminują ich nieprzyjemny zapach). Okres połowicznego rozpadu tych substancji jest bardzo krótki.

Wszystkie nasze substancje aktywne zawarte w biocydach są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym produktów biobójczych.

Biosyspergatory przeciwko tworzeniu się śluzu

W procesie rozmnażania się mikroorganizmów powstaje śluz, którego nie są w stanie wyeliminować biocydy. Dlatego, aby zapewnić maksymalną czystość Państwa instalacji, w naszych preparatach stosujemy również biosyspergatory. Rozpuszczają one warstwy śluzu i tworzą barierę chroniącą przed tego typu wydzielinami.

Dlaczego wodę trzeba uzdatniać?

W wodzie pitnej, basenowej oraz przemysłowej z czasem rozwijają się bakterie i powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia. Mają one bardzo zły wpływ na ciecz znajdującą się w danej instalacji. Taka zabrudzona woda może np. zagrażać zdrowiu osób kąpiących się na pływalni czy pogarszać jakość produktu (wytwarzanego z udziałem wody).

Analiza fizykochemiczna to proces, który pozwala ustalić, jakie właściwości ma woda. Dzięki niej można sprawdzić stan cieczy, stopień jej zabrudzenia oraz określić, który rodzaj uzdatniania będzie właściwy.

Co to jest chemiczne uzdatnianie wody?

Chemiczne uzdatnianie wody polega na dostosowaniu właściwości fizykochemicznych wody do sposobu jej przeznaczenia. W procesie tym wykorzystuje się różnego rodzaju technologie i  substancje usuwające zanieczyszczenia i zabijające bakterie.

 Preparaty chemiczne są wykorzystywane głównie w przemyśle m.in. do uzdatniania wody kotłowej, chłodniczej oraz klimatyzacyjnej. Substancje te są wpuszczane do wody za pomocą specjalnych stacji dozujących. Dzięki nim można kontrolować objętość wstrzykniętej dawki preparatu.

Chemiczne uzdatnianie wody z aqua-concept

  • Środki ochrony antykorozyjnej
  • Stabilizatory twardości
  • Biocydy
  • Biodyspergatory
x