Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Laboratorium

Badania naukowe i rozwój
Postępowe. Proekologiczne. Długotrwałe.

Woda jest  tajemniczą substancją. Pomimo 200 lat badań nad wodą nauce rzeczywiście do tej pory nie udało się w pełni zbadać wody. W wielu zakresach woda zachowuje się inaczej niż wynikałoby to właściwie z założeń teoretycznych. Na całym świecie prowadzi się wiele eksperymentów i przeprowadza wiele badań. Codziennie pojawiają się nowe dokonania i potwierdza się dotychczasowe doświadczenia.

Panta rhei – wszystko płynie

Aby nasza woda w dalszym ciągu pozostawała w rzece, nie możemy poprzestać na dotychczasowym stanie wiedzy. Naszym wymaganiem jest, aby przy pomocy celowej pracy badawczej rozszerzać naszą paletę produktów do uzdatniania wody i optymalizować ją pod względem zastosowania.
Dzięki kilkudziesięcioletniej pracy badawczej nasi chemicy i biolodzy przyswoili sobie know-how, które pokrywa prawie całe spektrum uzdatniania wody dla indywidualnych gospodarstw domowych, przemysłu i rzemiosła. Dzięki naszym ukierunkowanym metodom i produktom gwarantujemy również na przyszłość największy wymiar bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w codziennym obchodzeniu się z bezcennym eliksirem życia - wodą.

Optymalna  nieszkodliwość dla środowiska jest naszą najważniejszą zasadą

Ochrona środowiska jest przy tym naszym centralnym aspektem odpowiedzialności. Produkcja oparta na wydajnym wykorzystaniu zasobów, stosowanie przyjaznych dla środowiska substancji czynnych i niewielki zużycie produktów poprzez efektywne kombinacje substancji czynnych są parametrami, które stanowią podwalinę naszych badań.

Badania naukowe i rozwój w aqua-concept

  • Dalszy rozwój naszych produktów z punktu widzenia optymalizacji korzyści i aspektów środowiskowych
  • Rozszerzenie naszej palety produktów
  • Optymalizacja pod względem ekonomicznym wszystkich produktów i metod
x