Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

Ciekły nośnik ciepła coracon®
Wysokie ciepło właściwe. Ekologiczny. Niezamarzający. 

Ciekły nośnik ciepła to medium, które w obiegu grzewczym bądź chłodniczym przenosi ciepło z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze i odwrotnie. W zależności od przeznaczenia i zakresu temperatur zastosowania nosi ono różne nazwy, np. medium grzewcze, płyn solarny, woda chłodnicza, solanka chłodnicza lub nośnik chłodu.

Woda dzięki bardzo wysokiemu ciepłu właściwemu na poziomie 4,2 kJ/kg jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła lub chłodu.
Tu pojawia się jednak pewien problem: Czysta woda stosowana w charakterze nośnika ciepła w połączeniu z tlenem doprowadziłaby do korozji instalacji. Ponadto, w ujemnych temperaturach woda zamarzałaby zwiększając objętość, co spowodowałoby zniszczenie rurociągów.
Dlatego jako medium stosuje się ciecze poddane specjalnej obróbce. Ciekłe nośniki ciepła powinny wykazywać jak największe ciepło właściwe, nie mogą zamarzać zimą, muszą chronić rurociągi przed korozją, być zgodne z materiałami, z których wykonane są przewody i uszczelki, a także niepalne i nietoksyczne. Poza tym muszą też być odporne na starzenie. 

Firma aqua-concept oferuje w ramach linii coracon® ciekłe nośniki ciepła do najróżniejszych zastosowań, zawierające połączenie przyjaznych dla środowiska substancji czynnych, zapewniające efektywność oraz niskie zużycie produktów.

Wymagania względem ciekłych nośników ciepła

  • Wysokie ciepło właściwe 
  • Wysoki współczynnik przenikania ciepła
  • Wysoka przewodność cieplna
  • Wystarczająco niska temperatura zamarzania/temperatura krzepnięcia
  • Wystarczająco wysoka temperatura wrzenia/temperatura rozpadu
  • Niska lepkość
  • Niepalne i niewybuchowe
  • Nietoksyczne
x