Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

coracon® GreenProducts
Długotwały. Innowacyjny. Efektywny.

coracon® SOL EKO: Ekologiczny płyn solarny (koncentrat)
Medium nośnika ciepła dla narażonych na  wyższe temperatury instalacji solarnych z komponentami przeciwmrozowymi z surowców odnawialnych

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysty, bez zabarwień
 • Stabilność temperaturowa: 214 °C
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.3-propanediol
 • Ciężar właściwy: 1,05 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,0 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność cieplna (w 20 °C), 50 Vol-%:0,40 W/m*K
 • Ciepło właściwe (w 20 °C), 50 Vol-%:3,45 kJ/(kg*K)
 • Alkaliczność resztkowa: ca. 2 ml 0,1 HCL
 • Lepkość w 20°C, 50%-we rozcieńczenie: 5,8 mm²/s
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Punkt zapłonu (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Minimalne stężenie użycia:35 Vol-%
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® GEKO E: ciekły nośnik ciepła dla geotermii przypowierzchniowej

Przyjazny dla środowiska naturalnego ciekły nośnik ciepła bazujący na  1,3-propanediolu dla geotermii podpowierzchniowej.

Parametry

 • Ciężar właściwy w 20°C: 1,055 –1,060 g/ml (DIN 51757)
 • Wygląd: przejrzysta ciecz bez zabarwień
 • Wartość pH (1:1 z  neutr. wodą): 8,0 - 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Punkt wrzenia koncentratu: > 214 °C (ASTM-D 1120)
 • Punkt płynięcia koncentratu: < -15 °C
 • Ciepło właściwe przy 10%-ym rozcieńczeniu w 25 °C: 4,029 J*kg-1*K-1
 • Przewodność cieplna przy 10%-ym rozcieńczeniu  w 25 °C: 0,575 W/m*K
 • Lepkość kinematyczna przy 10%-ym rozcieńczeniu w 0 °C: 13 mm²/s
 • Lepkość kinematyczna przy 10%-ym rozcieńczeniu w 25 °C: 3 mm²/s

Produktinformation als PDF

coracon® WT EKO: ekologiczna ciekły nośnik ciepła  (koncentrat)

Gotowa mieszanka o długim działaniu przeciwmrozowym i antykorozyjnym do zastosowania jako ciekły nośnik ciepła w technice budowlanej, geotermii i systemach pomp ciepła.

Parametry

 • Beazotynowy, bezazotanowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysty, ciecz zabarwiona na zielono
 • Stabilność temperaturowa: 214 °C
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.3-propanediol
 • Ciężar właściwy: 1,06 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: 7,5 – 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Lepkość w 20 °C, 50 %-wy: <10 mm²/s
 • Lepkość w 20 °C, 100 %-wy: 50 mm²/s
 • Punkt wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Flammpunkt (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Żaden środek niebezpieczny, żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

   

Produktinformation als PDF

x