Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Ciekła nośniki ciepła

Produkty

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Bezpieczny w aspekcie odparowywania
 • Kolor: przejrzysty, zabarwiony na czerwono
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.2-propanediol
 • Min. wartość ochrony przeciwmrozowej: - 28 °C
 • Maks. wartość ochrony przeciwmrozowej: - 34 °C
 • Współczynnik załamania RI: 1,384 ± 0,001
 • Ciężar właściwy: 1,040 ± 0,005 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,15 –8,50 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność cieplna (w 20 °C): 0,40 W/m*K
 • Alkaliczność resztkowa: 9,5 ml 0,1 HCL
 • Lepkość w 20 °C:5,8 mm²/s
 • Przewodność: 600 µS/cm – 650 µS/cm
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® SOL 5F: płyn solarny (gotowa mieszanka)

Przyjazny dla środowiska, gotowy do użycia nośnik ciepła i środek przeciwmrozowy do kolektorów płaskich i próżniowych kolektorów rurowym z minimalną ochroną przeciwmrozową  – 28 °C.

​​​​​​​Kenndaten

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Bezpieczny w aspekcie odparowywania
 • Kolor: przejrzysty, zabarwiony na czerwono
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.2-propanediol
 • Min. wartość ochrony przeciwmrozowej: - 28 °C
 • Maks. wartość ochrony przeciwmrozowej: - 34 °C
 • Współczynnik załamania RI: 1,384 ± 0,001
 • Ciężar właściwy: 1,040 ± 0,005 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,15 –8,50 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność cieplna (w 20 °C): 0,40 W/m*K
 • Alkaliczność resztkowa: 9,5 ml 0,1 HCL
 • Lepkość w 20 °C:5,8 mm²/s
 • Przewodność: 600 µS/cm – 650 µS/cm
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® SOL 5 F -23: płyn solarny  (gotowa mieszanka)

Przyjazny dla środowiska, gotowy do użycia nośnik ciepła i środek przeciwmrozowy do kolektorów płaskich i próżniowych kolektorów rurowym z minimalną ochroną przeciwmrozową  – 23 °C.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Bezpieczny w aspekcie odparowywania
 • Kolor: przejrzysty, zabarwiony na czerwono
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.2-propanediol
 • Min. wartość ochrony przeciwmrozowej: - 23 °C
 • Maks. wartość ochrony przeciwmrozowej: - 28 °C
 • Ciężar właściwy: 1,03 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,0 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność cieplna (w 20 °C): 0,42 W/m*K
 • Alkaliczność resztkowa: 9,5 ml 0,1 HCL
 • Lepkość w 20 °C:5,4 mm²/s
 • Temperatura wrzenia (°C): > 100 (ASTM-D 1120)
 • Punkt zapłonu (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® SOL 5 HF: wysokotemperaturowy płyn solarny

Przyjazny dla środowiska, gotowy do użycia nośnik ciepła i środek przeciwmrozowy do  próżniowych kolektorów rurowym  w zakresie temperatury ok. 260°C.

​​​​​​​Kenndaten

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, bezboranowy, wtórnie bezaminowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • OECD 302 B  eliminacja DOC po 28 dniach 99,9 %
 • Bezpieczny w aspekcie odparowywania, żadnych krystalizacji
 • Kolor: przejrzysty, bursztynowy
 • Minimalna ochrona przeciwmrozowa:- 24°C
 • Maksymalna ochrona przeciwmrozowa: - 29°C
 • Przewodność elektryczna: ca. 370 μS/cm
 • Ciężar właściwy: 1,03g/ml (DIN51757)
 • Wartość pH: 8,1 – 8,6 (ASTM-D1287)
 • Lepkość w 20 °C: 15,0 mm²/s
 • Temperatura wrzenia (°C): >102 (ASTM-D1120)
 • Punkt zapłonu (°C): >100 (ASTM-D51758)
 • Alkaliczność resztkowa: ca.9,6
 • Współczynnik załamania (Brix): 40,6
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® SOL EKO F: ekologiczny płyn solarny

Medium nośnika ciepła dla instalacji solarnych obciążonych temperaturowo.

​​​​​​​Kenndaten

 • Bezazotanowy, beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysty, bez zabarwień
 • Stabilność temperaturowa: 214 °C
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.3-propanediol
 • Średnia wartość ochrony przeciwmrozowej: -24 °C
 • Ciężar właściwy: 1,03 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,0 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność cieplna  (w 20 °C): 0,40 W/m*K
 • Ciepło właściwe (w 20 °C): 3,45 kJ/(kg*K)
 • Alkaliczność resztkowa: ca. 2 ml 0,1 HCL
 • Lepkość w 20 °C: 5,8 mm²/s
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Punkt zapłonu (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® SOL EKO: Ekologiczny płyn solarny (koncentrat)

Medium nośnika ciepła dla narażonych na  wyższe temperatury instalacji solarnych z komponentami przeciwmrozowymi z surowców odnawialnych

Parametry

 • Bezazotanowy, beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysty, bez zabarwień
 • Stabilność temperaturowa: 214 °C
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.3-propanediol
 • Ciężar właściwy: 1,05 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,0 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność cieplna (w 20 °C), 50 Vol-%:0,40 W/m*K
 • Ciepło właściwe (w 20 °C), 50 Vol-%:3,45 kJ/(kg*K)
 • Alkaliczność resztkowa: ca. 2 ml 0,1 HCL
 • Lepkość w 20°C, 50%-we rozcieńczenie: 5,8 mm²/s
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Punkt zapłonu (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Minimalne stężenie użycia:35 Vol-%
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® SOL C: środek do czyszczenia instalacji solarnych

Gotowy do użycia płyn czyszczący dla zawierających glikol ciekłych nośników ciepła.

Parametry

 • Kolor: prawie bezbarwny
 • Ciężar właściwy: 1,05g/ml (DIN51757)
 • Wartość pH: obojętne (ASTM-D1287)
 • Współczynnik załamania nD w 20 °C: 1,438 (DIN51423)
 • Lepkość w 20 °C: 7 - 7,5 mm²/s
 • Temperatura wrzenia (°C): >240 °C (ASTM-D1120)
 • Punkt zapłonu (°C): ca. 125 °C (ASTM-D51758)
 • Temperatura zapłonu: ca. 215°C
 • Ciśnienie parowania: 0,1mbar
 • Rozpuszczalność w wodzie: mieszalna
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1
 • Biodegradalność:100% (31d), ulegająca dobrze biodegradacji

Produktinformation als PDF

Produkty dla geotermii

coracon® GEKO AF -8: ekologiczny ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej
Bazujący na etanolu ciekły nośnik ciepła z surowców odnawialnych.

Parametry

 • Wygląd: przejrzysta, niebieskawo zabarwiona ciecz
 • Wartość pH: 7,9 - 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Minimalna ochrona przeciwmrozowa: - 6 °C
 • Maks. ochrona przeciwmrozowa: - 8 °C
 • Alkaliczność resztkowa: 0,4
 • Zamozapalające się spalanie wg. UN L.2 negatywne
 • Przewodność (w T = 20 °C): 160 μS/cm – 180 μS/cm
 • Współczynnik załamania BRIX/RI 6,9 / 1,343±0,005

Produktinformation als PDF

coracon® LT EKO F-15: Glykolfreie Kühlsole für Wärmepumpen
Aus nachwachsenden Rohstoffen, ganz ohne Glykol, LAWA-gelistet, 50 % weniger CO2-Emissionen

Kenndaten

 • Nitritfrei, silikatfrei, aminfrei, boratfrei, molybdatfrei, frei von 2-Ethylhexansäure
 • Farbe:   klar, farblos
 • Spezifisches Gewicht (bei T = 20 °C):   1,20 - 1,25 g/ml  (DIN 51757)
 • pH-Wert:   10,3  -  10,8 (ASTM-D 1287)
 • Leitwert LfK :  160000 µS/cm  - 165000 µS/cm
 • Löslichkeit in Wasser:   vollständig
 • Lagerungsstabilität:   mindestens 12 Monate
 • Biostatisch, d.h. neutral gegenüber mikrobiologischer Belastung
 • Typische Dauereinsatzbereiche:   - 15 °C bis + 80 °C.
 • Wassergefährdungsklasse:  WGK1

Produktinformation als PDF

coracon® GEKO AF -15: ekologiczny ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej

Bazujący na etanolu ciekły nośnik ciepła z surowców odnawialnych dla sond geotermalnych albo zamkniętych systemów grzewczych.

Parametry

 • Wygląd: przejrzysta, niebieskawo zabarwiona ciecz
 • Wartość pH: 7,9 - 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Minimalna ochrona przeciwmrozowa: - 15 °C
 • Alkaliczność resztkowa: 0,4 – 0,6
 • Zamozapalające się spalanie wg. UN L.2 pozytywne
 • Przewodność (w T = 20 °C): 140 μS/cm – 190 μS/cm
 • Współczynnik załamania BRIX/RI 9,4/1,3468 ± 0,0005

Produktinformation als PDF

coracon® GEKO E: ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej

Przyjazny dla środowiska ciekły nośnik ciepła bazujący na 1,3-propanediolu dla geotermii podpowierzniowej.

Parametry

 • Ciężar właściwy w 20°C: 1,055 –1,060 g/ml (DIN 51757)
 • Wygląd: przejrzysta, niezabarwiona ciecz
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 8,0 - 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Temperatura wrzenia koncentratu: > 214 °C (ASTM-D 1120)
 • Temperatura krzepnięcia koncentratu: < -15 °C
 • Ciepło właściwe przy 10%-ym rozcieńczeniu w 25 °C: 4,029 J*kg-1*K-1
 • Przewodność ciepła przy 10%-ym w 25 °C: 0,575 W/m*K
 • Lepkość kinematyczna przy 10%-ym przy rozcieńczeniu w 0 °C: 13 mm²/s
 • Lepkość kinematyczna przy 10%-ym przy rozcieńczeniu w 25 °C: 3 mm²/s

Produktinformation als PDF

coracon® GEKO N: ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej

Wyprodukowany na bazie glikolu monoetylenowego ciekły nośnik ciepła do zastosowania w systemach sond geotermalnych.

Parametry

 • Wygląd: przejrzysta, zielono zabarwiona ciecz
 • Wartość pH (rozpuszczone 1:1 z wodą): 7,9 - 8,5 (ASTM-D1287)
 • Minimalna ochrona przeciwmrozowa (10%-wy roztwór): -6 °C
 • Współczynnik załamania: 1,432 – 1,435
 • Zawartość wody: < 2,5 %
 • Ciężar właściwy w 20 °C: 1,10 – 1,16g/ml (DIN51757)
 • Temperatura wrzenia koncentratu: >180 °C (ASTM-D1120)
 • Temperatura krzepnięcia koncentratu: < -15 °C
 • Ciepło właściwe przy 10%-ym rozcieńczeniu w 25 °C: 4,035 kJ*kg-1*
 • Przewodność ciepła przy 10%-ym w 25 °C: 0,530W/m*K
 • Lepkość kinematyczna przy 10%-ym przy rozcieńczeniu w 0 °C: 6 mm²/s
 • Lepkość kinematyczna przy 10%-ym przy rozcieńczeniu w 25 °C: 2 mm²/s
 • Stabilność twardości wody: <20 °dH

Produktinformation als PDF

coracon® GEKO W: nieszkodliwy dla wody ciekły nośnik ciepła dla geotermii podpowierzchniowej

Ciekły nośnik ciepła dla projektów geotermalnych w rejonach objętych ochroną wody pitnej, w których stosowane są ciecze niezanieczyszczające wodę (nwg).

Parametry

 • Gotowa mieszanka
 • Żadnej ochrony przeciwmrozowej
 • Ochrona przed korozją, zaszlamieniem i sedymentami
 • Stabilizacja wartości pH
 • Długi okres trwałości
 • Bardzo dobra przewodność cieplna
 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Ochrona antykorozyjna na bazie OAT  (Organic Acid Type)
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysty, nie zabarwiony (na życzenie klienta zabarwienie możliwe)
 • Lepkość w 20 °C: 1,02 mPa.s
 • Ciężar właściwy: 1,01 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność elektryczna: 500 –600 μS/cm

Produktinformation als PDF

coracon® KS 6: Ökologische Wärmeträgerflüssigkeit für Geothermie

Ciekły nośnik ciepła wyprodukowany na bazie  glikolu monoetylenowego do zastosowania w systemach sond geotermalnych.

Parametry

 • Wygląd: przejrzysta, zielonkawo zabarwiona ciecz
 • Wartość pH (rozcieńczony 1:1 z wodą): 7,9 - 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Współczynnik załamania: 1,432 – 1,435
 • Zawartość wody: < 2,5 %
 • Temperatura wrzenia koncentratu: >180 °C (ASTM-D1120)
 • Stabilność twardości wody: <20 °dH
 • Minimalna koncentracja powinna być większa niż 25 Vol-%  

Produktinformation als PDF

Produkty dla technologii przemysłowej i budowlanej

coracon® WT AF -8: Ciekły nośnik ciepła dla obiegów chłodniczych w sektorze zbliżonym do środków spożywczych

Przyjazny dla środowiska ciekły nośnik ciepła  z czysto roślinnego bioetanolu, stosowany w obiegach sektora zbliżonego do środków spożywczych.

Parametry

 • Wygląd: przejrzysta, niebieskawo zabarwiona ciecz
 • Wartość pH: 7,9 - 8,5 (ASTM-D1287)
 • Minimalna ochrona przeciwmrozowa: - 6 °C
 • Maks. ochrona przeciwmrozowa: - 8 °C
 • Alkaliczność resztkowa: 0,4
 • Dalsza palność do 60 °C: nie występuje
 • Przewodność (w T = 20 °C): 160 μS/cm – 180 μS/cm
 • Współczynnik załamania BRIX/RI: 6,9/1,343

Produktinformation als PDF

coracon® WT EKO -20: ekologiczny ciekły nośnik ciepła

Długotrwała, gotowa mieszanka przeciwmrozowa i antykorozyjna do stosowania jako ciekły nośnik ciepła w technice budowlanej i urządzeniach chłodniczych.  Minimalna ochrona przeciwmrozowa  – 20 °C.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, bezaminowy, bezboranowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysta,  zabawiona na kolor  delikatnej ochry ciecz
 • Stabilność temperaturowa: 214 °C
 • Minimalna ochrona przeciwmrozowa: - 20 °C
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: 1.3-propanodiol
 • Ciężar właściwy: 1,04 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: 7,5 – 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Punkt zapłonu (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa  zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® WT KF: ciekły nośnik ciepła do zastosowania w niskich temperaturach

Do zastosowania w niskich temperaturach w sektorach zbliżonych do środków spożywczych, produkowany na  bazie roztworu mrówczanu potasu ze specjalnymi inhibitorami korozji.

Parametry

 • Beazotynowy, bezkrzemianowy, wtórnie beaminowy, bezboranowy, bezmolibdenowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysta, bezbarwna  ciecz
 • Ciężar właściwy: (w T = 20 °C): 11,3 – 11,9 g/ml (ASTM-D1287)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 7,5 – 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność elektryczna LfK: 250000 μS/cm – 264000 μS/cm
 • Rozpuszczalność w wodzie: pełna
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Stabilność twardości wody: nie podano
 • Okres stabilnego przechowywania: co najmniej 12 miesięcy

Produktinformation als PDF

coracon® WT 6N: ciekły nośnik ciepła dla techniki budowlanej

Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy nośnik ciepła i ochrony przeciwmrozowej na bazie glikolu monoetylenowwego dla obiegów zamkniętych.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysty, zielonkawo zabarwiony
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: glikol monoetylenowy
 • Biodegradalny
 • Ciężar właściwy: 1,11 g/ml (DIN51757)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 8,0 - 8,5 (ASTM-D1287)
 • Przewodność elektryczna LfK (1:1 z wodą zdemineralizowaną): 430 μS/cm
 • RI/Współczynnik załamania: 1,4273
 • Temperatura wrzenia (°C) :>150 (ASTM-D1120)
 • Punkt zapłonu (°C): >100 (ASTM-D51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® WT 6N F -20: ciekły nośnik ciepła  dla techniki budowlanej

Przyjazny dla środowiska nośnik ciepła i ochrony przeciwmrozowej na bazie glikolu monoetylenowego z minimalna ochroną przeciwmrozową – 20 °C.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysty, zielonkawo zabarwiony
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: glikol monoetylenowy
 • Biodegradalny
 • Ciężar właściwy: 1,05 g/ml (DIN51757)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 8,0 - 8,2 (ASTM-D1287)
 • Przewodność elektryczna LfK: 429 μS/cm
 • RI/Współczynnik załamania: 1,3685
 • Temperatura wrzenia (°C) :>150 (ASTM-D1120)
 • Punkt zapłonu (°C): >100 (ASTM-D51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

 

coracon® WT 6N F -25: ciekły nośnik ciepła  dla techniki budowlanej

Przyjazny dla środowiska nośnik ciepła i ochrony przeciwmrozowej na bazie glikolu monoetylenowego z minimalna ochroną przeciwmrozową – 25 °C.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysty, zielonkawo zabarwiony
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: glikol monoetylenowy
 • Biodegradalny
 • Ciężar właściwy: 1,045 g/ml - 1,055 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: 8,0 - 8,3 (ASTM-D1287)
 • Przewodność elektryczna LfK: 475 μS/cm - 550 μS/cm
 • RI/Współczynnik załamania: 1,3752
 • Temperatura wrzenia (°C) :>150 (ASTM-D1120)
 • Punkt zapłonu (°C): >100 (ASTM-D51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® WT 6P: ciekły nośnik ciepła  dla techniki budowlanej

Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia nośnik ciepła i ochrony przeciwmrozowej na bazie glikolu propylenowego dla obiegów zamkniętych.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysty, niebieskawo zabarwiony
 • Baza ochrony przeciwmrozowej: glikol 1,2-propylenolenowy
 • Biodegradalny
 • Ciężar właściwy: 1,04 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 7,5 - 8,5 (ASTM-D1287)
 • Przewodność elektryczna LfK: 475 μS/cm - 550 μS/cm
 • RI/Współczynnik załamania: 1,3752
 • Temperatura wrzenia (°C) :>150 (ASTM-D1120)
 • Punkt zapłonu (°C): >100 (ASTM-D51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1

Produktinformation als PDF

coracon® GEKO W: ciekły nośnik ciepła niezanieczyszczający wody dla geotermii podpowierzchniowej

Ciekły nośnik ciepła  dla projektów geotermicznych na terenach ochrony wody pitnej, gdzie stosowane są tylko ciecze nieszkodliwe dla wody (nwg).

Parametry

 • Gotowa mieszanka
 • Żadnej ochrony przeciwmrozowej
 • Ochrona przed korozją, zaszlamieniem i sedymentami
 • Stabilizacja wartości pH
 • Długi okres trwałości
 • Bardzo dobra przewodność cieplna
 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Ochrona antykorozyjna na bazie OAT  (Organic Acid Type)
 • Biodegradalny
 • Kolor: przejrzysty, nie zabarwiony (na życzenie klienta zabarwienie możliwe)
 • Lepkość w 20 °C: 1,02 mPa.s
 • Ciężar właściwy: 1,01 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH: ca. 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność elektryczna: 500 –600 μS/cm

Produktinformation als PDF

Superkoncentraty

coracon® SK 10: superkoncentrat dla mrówczanów potasu

Wysoko skoncentrowany inhibitor dla solanek niskotemperaturowych na bazie mrówczanów potasu do zastosowania w chłodniczych obiegach technicznych i sektorów zbliżonych do środków spożywczych.

Parametry

 • Beazotynowy, bezkrzemianowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezmolibdenowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysty, lekko żółtawy
 • Ciężar właściwy: (w T = 20 °C): 1,15 – 1,20  g/ml (ASTM-D1287)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 10,5 – 11,5 (ASTM-D 1287)
 • Przewodność elektryczna LfK: 250000 μS/cm – 264000 μS/cm
 • Rozpuszczalność w wodzie: pełna
 • Temperatura wrzenia (°C): > 103 (ASTM-D 1120)
 • Stabilność twardości wody: nie podano
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1
 • Okres stabilnego przechowywania: co najmniej 12 miesięcy

Produktinformation als PDF

coracon® SK 12: superkoncentrat dla ciekłych nośników ciepła zawierających glikol

Wysoko skoncentrowany inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków ochrony przeciwmrozowej, takich jak płyny chłodnicze albo płyny stosowane w branży budowlanej.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezmolibdenowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Kolor: przejrzysty, lekko żółtawy
 • Ciężar właściwy: (w T = 20 °C): 1,08 – 1,12 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): ca. 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Rozpuszczalność w wodzie: pełna
 • Stabilność twardości wody: tak
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1
 • Okres stabilnego przechowywania: co najmniej 12 miesięcy

Produktinformation als PDF

coracon® SOL K6 HT: superkoncentrat dla systemów obciążonych wysokimi temperaturami

Wysoko skoncentrowany inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków przeciwmrozowych przede wszystkim dla obciążonych wysokimi temperaturami instalacji solarnych.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezcynkowy, bezmolibdenowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Właściwości stabilizowania wartości pH i lekko dyspergujące
 • Kolor: przejrzysty, w kolorze ochry
 • Ciężar właściwy: 1,1 - 1,2 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): ca. 8,5 (ASTM-D 1287)
 • Punkt  zapłonu (°C): > 100 (ASTM-D 51758)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1
 • Bezpieczny w aspekcie odparowywania (żadnej krystalizacji)
 • Stabilny temperaturowo do ca. 260 °C

Produktinformation als PDF

coracon® SOL K6: superkoncentrat

Bezmolibdenowy inhibitor dla ciekłych nośników ciepła i środków przeciwmrozowych, takich jak płyny solarne i płyny chłodnicze.

Parametry

 • Beazotynowy, bezfosforanowy, wtórnie bezaminowy, bezboranowy, bezmolibdenowy, wolny od kwasu 2-etyloheksanowego
 • Biodegradalny
 • Właściwości stabilizowania wartości pH i lekko dyspergujące
 • Kolor: przejrzysty, lekko żółtawy
 • Alkaliczność resztkowa przy 6%-ym zastosowaniu: 8 ml 0,1 HCL
 • Ciężar właściwy: 1,11 g/ml (DIN 51757)
 • Wartość pH (1:1 z neutr. wodą): 8,5 – 9,5  (ASTM-D 1287)
 • Żadna substancja niebezpieczna, klasa zagrożenia dla wody 1
 • Bezpieczny w aspekcie odparowywania (żadnej krystalizacji)
 • Stabilny temperaturowo do ca. 220 °C

Produktinformation als PDF

x