Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Produkty technologii przemysłowej
Innowacyjne. Skuteczne. Zrównoważone.

 

Automatyczne systemy odsalania

AC-mat 315: regulacja odsalania ze sterowaniem mikroprocesorowym
System odsalania ze sterowaniem przewodności do wszystkich przemysłowych obiegów wody.

Zalety

 • Automatyczne sterowanie zagęszczeniem, co minimalizuje zużycie wody i produktu
 • Możliwość programowania dawkowania biocydu z wcześniejszym odsalaniem i blokadą odsalania, z opcją uruchomienia ręcznego
 • Wyświetlacz graficzny LCD z intuicyjnym interfejsem menu
 • Wyświetlane wartości: przewodność, temperatura, czas dozowania, zegar czasu rzeczywistego, godziny pracy,...
 • Sterowanie pompą dozującą stabilizatora twardości wody i biocydu
 • Rejestrowanie ilości dodatków i ścieków
 • Wizualizacja na komputerze / protokołowanie w celu rejestrowania danych

AC-mat 320 MT: Mikroprozessorgesteuerte Absaltzregelung
Komplett ausgestatteter Controller zur Überwachung und Einstellung einer optimalen Kühlwasserqualität in Verdunstungskühlanlagen.

Vorteile

 • Großes Hintergrund beleuchtetes Display
 • Gleichzeitige Messwertanzeige in einem Display
 • Komfortable Bedienung mit ENCODER und „EASY-NAV” Menü
 • Fernbedienung in einem lokalen Netzwerk
 • Großes, Hintergrund beleuchtetes LC - Display
 • Vorabsalzung (Pre-Bleed)
 • Absalzsperre (Lockout)
 • Absalzverzögerung (Timeout)
 • Datenlogger „inside“
 • Aktuelle Betriebsanzeigen (Feed & Bleed Display)

Pompy dozujące

Magnetyczna membranowa pompa dozująca: typ BT4b i BT5b
Do ogólnego dozowania substancji chemicznych w laboratoriach i przemyśle, o wydajności do 32 l/h

Zalety

 • Zakres pracy: 0,74 do 32 l/h przy przeciwciśnieniu 25 do 2 bar
 • Napęd prawie nie podlega zużyciu dzięki zastosowaniu tylko jednej ruchomej części – pompa pracuje bez konieczności smarowania łożyska lub wałów.
 • Wyjątkowa trwałość
 • Korzystna alternatywa techniczna w dolnym segmencie wydajności
 • Maksymalne zabezpieczenie przed przeciążeniem
 • Niskie zużycie energii dzięki wysokiej skuteczności
 • Klasa ochrony IP 65 dzięki całkowicie zamkniętej obudowie
 • Możliwość ustawienia zintegrowanego impulsu; optymalne dopasowanie do istniejącego nadajnika sygnału impulsowego przez zastosowanie układu zwiększania/zmniejszania
 • Głowice dozujące pasujące do każdej substancji chemicznej umożliwiają uniwersalne zastosowanie
 • Opcjonalnie: moduł przekaźnika z możliwością późniejszego łatwego i bezpiecznego doposażenia
 • Wejście przełącznika poziomu

E.sybox: elektroniczny system hydroforowy
Zintegrowany system do podnoszenia ciśnienia w instalacjach domowych

Zalety

 • Klasa ochrony: IP X 4
 • Klasa izolacji: F
 • Tłoczone medium: czyste, wolne od części stałych, nieagresywne, nielepkie, skrystalizowane i neutralne
 • chemicznie.
 • Maks. temperatura płynu: 40°C
 • Maks. temperatura otoczenia: 50°C
 • Maks. głębokość zasysania: samoczynne zasysanie do 8 m
 • Maks. ciśnienie robocze: 8 bar (800 kPa)

Testomat 2000: automat analizujący ze sterowaniem mikroprocesorowym
Do nadzorowania twardości wody w instalacjach przemysłowych

Zalety

 • Badane parametry / zakresy badanych parametrów: Twardość ogólna 0,05 –25,0 °dH
 • Wysoka dokładność pomiarów dzięki precyzyjnej pompie dozującej
 • Wykonywanie analiz: automatyczna praca interwałowa (1-99 minut), sterowanie zewnętrzne lub w zależności od ilości przez wodomierz kontaktowy
 • Możliwość ustawienia wartości granicznych
 • Dwie niezależne wartości graniczne z histerezą (1, 2 lub 3 analizy nie OK) i możliwością ustawienia funkcji przełączania
 • Nadzorowanie dwóch miejsc pomiarowych (przełączanie poprzez zewnętrzne zawory magnetyczne)
 • Niezawodne działanie bez konieczności konserwacji
 • Czytelne, proste menu do obsługi i programowania na wyświetlaczu
 • Wewnętrzne i zewnętrzne dokumentowanie błędów
 • Funkcja programowania adresu serwisu
 • Funkcja programowania harmonogramu prac konserwacyjnych w celu zlecenia prac serwisowych
 • Możliwość zaprogramowania okresu pracy w trybie BOB
 • Długi czas pracy z 500 ml zapasem indykatora

Opcjonalnie

 • Złącze (0/4-20 mA albo złącze szeregowe)
 • Program czyszczenia (dozowanie roztworu czyszczącego)

Systemy zmiękczania wody

Pojedynczy system zmiękczania wody: seria CWF 1-SX, pojemność 35 do 120 m³ x d
Do zmiękczania klarownej wody bez żelaza i manganu

Zalety

 • Pojemnik filtra, odporny na ciśnienie, z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym z wyściełaniem z niekorodującego tworzywa
 • Wypełnienie filtrujące z wysokogatunkowego materiału wymiennika jonowego jako wymiennik kationowy w cyklu sodowym o jakości odpowiedniej do kontaktu z żywnością
 • Zestaw dysz z tworzywa z rurą pionową, górną dyszą rozdzielającą i dolną dyszą rozdzielającą
 • Zawór sterowania z norylu, w komplecie z turbiną wodomierza i sterowaniem mikroprocesorowym, z 5-stopniowym, w pełni automatycznym mechanizmem programu regeneracji z funkcjami płukania zwrotnego, zasolenia, płukania, napełnienia solanką ze sterowaniem czasowym, eksploatacji, ze zintegrowanym zaworem mieszającym
 • Zasobnik soli z PE z pokrywą, zawór solanki z rurką zabezpieczającą, dno perforowane do suchego składowania zapasu soli
 • Zestaw węży do podłączenia do odpływu wody z regeneracji, przelewowy zbiornik na sól, przewód solanki
 • Transformator dla zasilania 230V/24V 50Hz, 15VA, klasa ochrony IP64, T40/B, według VDE0570/EN 61558

Zalety

 • Pojemnik filtra, odporny na ciśnienie, z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym z wyściełaniem z niekorodującego tworzywa
 • Wypełnienie filtrujące z wysokogatunkowego materiału wymiennika jonowego jako wymiennik kationowy w cyklu sodowym o jakości odpowiedniej do kontaktu z żywnością
 • Zestaw dysz z tworzywa z rurą pionową, górną dyszą rozdzielającą i dolną dyszą rozdzielającą
 • Zawór sterowania z norylu, w komplecie z turbiną wodomierza i sterowaniem mikroprocesorowym, z 5-stopniowym, w pełni automatycznym mechanizmem programu regeneracji z funkcjami płukania zwrotnego, zasolenia, płukania, napełnienia solanką ze sterowaniem czasowym, eksploatacji, ze zintegrowanym zaworem mieszającym
 • Zasobnik soli z PE z pokrywą, zawór solanki z rurką zabezpieczającą, dno perforowane do suchego składowania zapasu soli
 • Zestaw węży do podłączenia do odpływu wody z regeneracji, przelewowy zbiornik na sól, przewód solanki
 • Transformator dla zasilania 230V/24V 50Hz, 15VA, klasa ochrony IP64, T40/B, według VDE0570/EN 61558

Podwójny system zmiękczania wody: seria DWF1-SX, pojemność 50 do 600 m³ x d
Do zmiękczania klarownej wody bez żelaza i manganu zgodnie z zasadą wymiany jonów

Zalety

 • Pojemnik filtra, odporny na ciśnienie, z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym z wyściełaniem z niekorodującego tworzywa
 • Wypełnienie filtrujące z wysokogatunkowego wymiennika kationowego o jakości odpowiedniej do kontaktu z żywnością
 • Płyta mocująca turbiny wodomierza
 • Zestaw dysz z tworzywa z rurą pionową, górną dyszą rozdzielającą i dolną dyszą rozdzielającą. Od DWF1-450-MC ze stabilnym krzyżakiem z 6 ramionami dyszy
 • Zawór sterujący z brązu z adapterem przyłączeniowym z brązu do drugiego zbiornika filtra, turbina wodomierza i sterowanie mikroprocesorowe, 5-stopniowy, w pełni automatyczny mechanizm programu regeneracji z funkcjami płukania zwrotnego, zasolenia, mycia wstępnego, mycia dodatkowego, napełnienia solanką ze sterowaniem czasowym
 • Transformator 230/24V / 50Hz, klasa ochrony IP64
 • Zasobnik soli z PE z pokrywą, zawór solanki z rurką zabezpieczającą, dno perforowane do suchego składowania zapasu soli
 • Zestaw węży do podłączenia dla odpływu z regeneracji, przepełnienia pojemnika z solą, przewodu solanki

Podwójny system zmiękczania wody: seria DWF2-SX, pojemność 450 do 1 400 m³ x d
Do zmiękczania klarownej wody bez żelaza i manganu zgodnie z zasadą wymiany jonów

Zalety

 • Pojemnik filtra, odporny na ciśnienie, z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym z wyściełaniem z niekorodującego tworzywa
 • Wypełnienie filtrujące z wysokogatunkowego wymiennika kationowego o jakości odpowiedniej do kontaktu z żywnością
 • Płyta mocująca turbiny wodomierza
 • Zestaw dysz z tworzywa z rurą pionową, górną dyszą rozdzielającą i dolnym krzyżakiem z 6 ramionami dyszy
 • Zawór sterujący z brązu z adapterem przyłączeniowym z brązu do drugiego zbiornika filtra, turbina wodomierza i sterowanie mikroprocesorowe, 5-stopniowy, w pełni automatyczny mechanizm programu regeneracji z funkcjami płukania zwrotnego, zasolenia, mycia wstępnego, mycia dodatkowego, napełnienia solanką ze sterowaniem czasowym
 • Transformator 230/24V / 50Hz, klasa ochrony IP64
 • Zasobnik soli z PE z pokrywą, zawór solanki z rurką zabezpieczającą, dno perforowane do suchego składowania zapasu soli
 • Zestaw węży do podłączenia do odpływu wody z regeneracji, przelewowy zbiornik na sól, przewód solanki

Podwójny system zmiękczania wody: seria DWF5-SX, pojemność 600 do 2 000 m³ x d
Do zmiękczania klarownej wody bez żelaza i manganu zgodnie z zasadą wymiany jonów

Zalety

 • Pojemnik filtra, odporny na ciśnienie, z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym z wyściełaniem z niekorodującego tworzywa (PE) i górnym otworem z gwintem (DWF5-600) lub złączem kołnierzowym (od DWF5-850)
 • Wypełnienie filtrujące z wysokogatunkowego wymiennika kationowego o jakości odpowiedniej do kontaktu z żywnością
 • Górne złącze kołnierzowe z adapterem i kołnierzem z 12 otworami (od DWF5-850) (DWF5-600 ze złączem gwintowanym)
 • Rura pionowa z dolnym układem dysz z 6 rurkami rozdzielającymi
 • Zawór sterujący z brązu, do automatycznej regeneracji z funkcjami płukania zwrotnego, zasolenia, mycia wstępnego, mycia dodatkowego, eksploatacji, ze zintegrowanym tłokiem zaworu roboczego, siłownik dla zaworu roboczego, siłownik do podjazdu do poszczególnych miejsc regeneracji
 • Samonośne rury z PCV, DN 50, zmontowane w całości,
 • wodomierz, wymiary według DIN ISO 4064, ze stycznikiem i licznikiem rolkowym, wersja z licznikiem skrzydełkowym wielostrumieniowym
 • Zasobnik soli z PE z pokrywą, zawór solanki z rurką zabezpieczającą, dno perforowane do suchego składowania zapasu soli
 • Sterowanie mikroprocesorowe (wersja do montażu ściennego) do sterowania automatyczną regenerację oraz zaworami roboczymi, terminy regeneracji do swobodnego wyboru, z funkcją trybu szybkiego, programami dodatkowymi, wyjściem alarmowym i możliwością podłączenia do zdalnego uruchomienia regeneracji, napięcie robocze 24V/50Hz
 • Zestaw węży do podłączenia do odpływu wody z regeneracji, przelewowy zbiornik na sól, przewód solanki

Systemy odwróconej osmozy

System odwróconej osmozy: seria UON, wydajność 90 l/h do 400 l/h
Do odsalania klarownej wody pitnej i użytkowej po wcześniejszym uzdatnieniu

Zalety

 • Rama stalowa jako stojak w wersji kompaktowej, z płytą PCV na elementy systemu, wymiary (wys. x szer. x gł.): 1800 mm x 500 mm x 700 mm
 • Rura(-y) ciśnieniowa(-e) z włókna szklanego na moduł nawijany, z obustronnymi zatyczkami, O-ringami i pierścieniami zabezpieczającymi
 • Moduł(y) nawijany(-e) z cienką warstwą polisulfonową
 • Pompa rotacyjna podnosząca ciśnienie, do wytworzenia niezbędnego ciśnienia roboczego
 • Siłownik elektryczny do napędzania pompy podnoszącej ciśnienie
 • Sterowanie mikroprocesorowe UOS 80 z wyświetlaczem tekstowym, wersja do montażu, do automatycznej eksploatacji systemu
 • Sonda przewodności do pomiaru przewodności permeatu z automatyczną kompensacją temperatury, stała komórkowa C=1,0 cm-1
 • Zestaw osprzętu, do sterowania i nadzorowania systemu
 • Przepływomierz do permeatu i koncentratu
 • Obudowa filtra drobnego z wkładem filtracyjnym, dokładność filtra 5 µm

System odwróconej osmozy: seria UON, wydajność 500 l/h do 1350 l/h
Do odsalania klarownej wody pitnej i użytkowej po wcześniejszym uzdatnieniu

Zalety

 • Rama stalowa jako stojak w wersji kompaktowej, z płytą PCV na elementy systemu, wymiary (wys. x szer. x gł.): 1800 mm x 500 mm x 700 mm
 • Rura(-y) ciśnieniowa(-e) z włókna szklanego na moduł nawijany, z obustronnymi zatyczkami, O-ringami i pierścieniami zabezpieczającymi
 • Moduł(y) nawijany(-e) z cienką warstwą polisulfonową
 • Pompa rotacyjna podnosząca ciśnienie, do wytworzenia niezbędnego ciśnienia roboczego
 • Siłownik elektryczny do napędzania pompy podnoszącej ciśnienie
 • Sterowanie mikroprocesorowe UOS 80 z wyświetlaczem tekstowym, wersja do montażu, do automatycznej eksploatacji systemu
 • Sonda przewodności do pomiaru przewodności permeatu z automatyczną kompensacją temperatury, stała komórkowa C=1,0 cm-1
 • Zestaw osprzętu, do sterowania i nadzorowania systemu
 • Przepływomierz do pomiaru permeatu i koncentratu
 • Obudowa filtra drobnego z wkładem filtracyjnym, dokładność filtra 5 µm

System odwróconej osmozy: seria UON, wydajność 1700 l/h do 2700 l/h
Do odsalania klarownej wody pitnej i użytkowej po wcześniejszym uzdatnieniu

Zalety

 • Rama stalowa jako stojak w wersji kompaktowej, z płytą PCV na elementy systemu, wymiary (wys. x szer. x gł.): 1800 mm x 1200 mm x 700 mm
 • 1 zestaw rur ciśnieniowych z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym na moduły nawijane, z obustronnymi zatyczkami, O-ringami, pierścieniami zabezpieczającymi i specjalnymi złączami
 • Moduł(y) nawijany(-e) z cienką warstwą polisulfonową
 • Pompa rotacyjna podnosząca ciśnienie, do wytworzenia niezbędnego ciśnienia roboczego
 • Obudowa elektryczna z komponentami do sterowania pompą do podnoszenia ciśnienia.
 • Sterowanie mikroprocesorowe UOS 80 z wyświetlaczem tekstowym, wersja do montażu, do automatycznej eksploatacji systemu
 • Sonda przewodności do pomiaru przewodności permeatu z automatyczną kompensacją temperatury, stała komórkowa C=1,0 cm-1
 • Zestaw osprzętu, do sterowania i nadzorowania systemu
 • Przepływomierz permeatu i koncentratu
 • Obudowa filtra drobnego z wkładem filtracyjnym, dokładność filtra 5 µm
 • Opcjonalnie elektryczna szafa sterownicza z wbudowanymi komponentami

System odwróconej osmozy: seria UOR, wydajność 3 000 l/h do 10 000 l/h
Do odsalania klarownej wody pitnej i użytkowej po wcześniejszym uzdatnieniu

Zalety

 • Rama stalowa jako stojak w wersji kompaktowej, z płytą PCV na elementy systemu
 • 1 zestaw rur ciśnieniowych z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym na moduły nawijane, z obustronnymi zatyczkami, O-ringami, pierścieniami zabezpieczającymi i specjalnymi złączami
 • Moduł(y) nawijany(-e) z cienką warstwą polisulfonową
 • Pompa rotacyjna podnosząca ciśnienie, do wytworzenia niezbędnego ciśnienia roboczego
 • Sterowanie mikroprocesorowe UOS 80 z wyświetlaczem tekstowym, wersja do montażu, do automatycznej eksploatacji systemu
 • Obudowa elektryczna z wbudowanymi komponentami
 • Sonda przewodności do pomiaru przewodności permeatu z automatyczną kompensacją temperatury, stała komórkowa C=1,0 cm-1 – opcjonalnie
 • Zestaw osprzętu, do sterowania i nadzorowania systemu – opcjonalnie
 • Przepływomierz do permeatu i koncentratu – opcjonalnie
 • Obudowa filtra drobnego z wkładem filtracyjnym, dokładność filtra 5 µm – opcjonalnie
 • Elektryczna szafa sterownicza z wbudowanymi komponentami – opcjonalnie
x