Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Laboratorium

Pomiar ochrony przeciwmrozowej ciekłych nośników ciepła
Trafny. Bezpieczny. Przekonujący.

Regularne przeglądy techniczne instalacji biogazu, chłodniczych albo solarnych instalacji termicznych należą do standardowej procedury gwarantującej zachowanie wydajności i bezpieczeństwa instalacji. Zawarte w tym jest również  cykliczne sprawdzanie ciekłych nośników ciepła. Jeśli choćby raz dojdzie do pominięcia tego, wówczas ochrona przeciwmrozowa i antykorozyjna nie są już zagwarantowane. W szczególności zbyt mała ochrona przeciwmrozowa może mieć katastrofalne skutki dla instalacji.

Rozkład termiczny niszczy ochronę przeciwmrozową

Ochrona przeciwmrozowa ciekłych nośników ciepła, takich jak płyny solarne  albo ochrona przeciwmrozowa musi być zagwarantowana również w niskich temperaturach i jednocześnie pozostawać stabilną w wysokich zakresach temperatur. Problem: poprzez tak zwane gniazda termiczne glikol z środkach chłodzących ulega z czasem rozkładowi. Działanie w charakterze ochrony przeciwmrozowej sukcesywnie zanika.

Nie każdy pomiar ochrony przeciwmrozowej przynosi miarodajne wyniki

Regularna kontrola ochrony przeciwmrozowej jest zatem konieczna dla bezpieczeństwa instalacji. Normalnie każdy właściciel instalacji może samodzielnie przy pomocy refraktometru sprawdzić zabezpieczenie przeciwmrozowe. Jednak powstają przy tym dwa problemy: po pierwsze termiczny rozkład glikolu z reguły utrudnia dokonanie niezawodnego pomiaru, po drugie  ciekłe nośniki ciepła, takie jak płyny chłodnicze, płyny solarne albo ochrona przeciwmrozowa w układach chłodzenia składają się nie tylko z czystej mieszanki glikolu z wodą albo  mieszanki etanolu z wodą. Z reguły zawierają one inhibitory korozji albo inne dodatki. I tu jest szkopuł, ponieważ tradycyjne badania temperatury zamarzania poprzez pomiary gęstości (wrzeciono pomiarowe) albo przy zastosowaniu innej metody fizyczno-technicznej (refraktometria) nie dają dokładnych wyników w przypadku obecnych na rynku ciekłych nośników ciepła, ponieważ inhibitory często znaczące zafałszowują wyniki. Dokładny pomiar, wg. normy ASTM D 1177 zapewnia natomiast niezafałszowaną pewność dla systemu.

Profesjonalny pomiar ochrony przeciwmrozowej wg. normy ASTM D 1177

Aqua-concept GmbH oferuje Państwu obecnie profesjonalny pomiar ochrony przeciwmrozowej do  -70 °C wg. normy ASTM D 1177. Punkt płatków lodowych określany jest przy pomocy automatycznego kriostatu niskich temperatur z kontrolerem SPS. Pomiarom poddawane są przede wszystkim mieszanki wodne z glikolem monoetylenowym, glikolem monopropylenowym albo etanolem jako komponentami ochrony przeciwmrozowej.
Możliwe są proste oznaczenia albo odpowiadające normom oznaczenia podwójne.
Posiadając dokładny raport z badań i trafne wyniki możecie Państwo teraz pewnie ocenić zabezpieczenie Państwa instalacji w aspekcie ochrony przeciwmrozowej.

x