Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Fizyczne uzdatnianie wody
Bezpiecznie. Bez odpadów. Bez chemii.

W przeciwieństwie do chemicznego uzdatniania wody, przy którym woda uzdatniana jest poprzez dodanie substancji, z wody usuwane są różnorodne substancje szkodliwe  przy pomocy fizycznego uzdatniania wody z pomocą różnych metod.
Posiadamy pasujące do tego instalacje przemysłowe. Czy po pojedyncze urządzenie lub też  indywidualny projekt dla całego systemu. Nasze rozwiązania techniczne są łatwe i wygodne do obsługi, może ono być podłączone indywidualnie w każdym punkcie podłączeniowym i dokumentuje elektronicznie wszelki przebieg zdarzeń.

Systemy zmiękczania przeciwko zakamienieniu
W wielu regionach musimy walczyć z twardą wodą. Zawiera ona za dużo wapnia i szkodzi rurociągom i zaworom. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest zachwiane, a żywotność zmniejsza się.
Nasze sprawdzone systemy zmiękczania bazują na wymianie jonów za pośrednictwem specjalnej żywicy. Przy tym zawarte w wodzie jony magnezu i wapnia  wymieniają się z jonami sodu.
Urządzenia składają się  zwykle z dwóch kolumnowych  zbiorników jednakowej budowy. Jeśli pojemność jednej kolumny jest wyczerpana,  wówczas startuje druga, a pierwsza zostaje poddana regeneracji. Twarda woda wpływa do kolumny poprzez zawór sterujący z góry do dołu, prowadzona jest przez żywiczne złoże wymiany jonów i na koniec ponownie wraca do góry. Wapń pozostaje w żywicy, która w regularnych odstępach czasu musi być regenerowana. Po tym fizycznym uzdatnianiu wody woda jest praktycznie pozbawiona wapnia.

Państwa korzyści:

  • Optymalne bezpieczeństwo funkcjonalne
  • Maksymalnie otrzymywane wartości
  • Żadnego kamienia wapiennego w rurach i zaworach
  • Pojedyncze albo podwójne instalacje zmiękczania wody

Instalacje odwróconej osmozy dla pełnego odsalania
Przebieg nowoczesnego procesu wymaga coraz częściej wody chłodniczej o niewielkim stopniu zasolenia i/albo wody procesowej o ekstremalnie niskiej zawartości soli. Fizyczne uzdatnianie wody na zasadzie odwróconej osmozy jest przy tym podstawową metodą, gdzie składniki filtrowane są z wody na płaszczyźnie molekularnej (nanofiltracja).
Problem: jeśli instalacja nie jest dobrze zaplanowana, fachowo zainstalowana albo regularnie konserwowana, wówczas cały przebieg procesu jest zagrożony.
Korzystajcie Państwo z naszego know-how i naszego wieloletniego doświadczenia. Państwa instalacje zaplanujemy zgodnie z wymogami projektu, skonstruujemy je wyłącznie z markowych komponentów i zadbamy o instalację.

Państwa korzyści:

  • Optymalne bezpieczeństwo funkcjonalne
  • Maksymalnie otrzymywane wartości
  • Wysoka wydajność
  • Ekstremalnie dobra jakość permeatu
x