Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Produkty chemiczne
Innowacyjne. Skuteczne. Długotrwałe.

Biocydy

 

moracid® 331: specjalny biocyd o szerokim spektrum działania
Do przemysłowych obiegów wody, szczególnie do konserwacji wypełniaczy i środków pomocniczych oraz redukcji osadu w przemyśle papierniczym

Zalety

 • Skuteczny biocyd o szerokim spektrum działania i porównywalnie bardzo niskiej toksyczności w stosunku do wyższych form życia
 • Kompatybilny z większością anionowych, kationowych i niejonowych substancji, również z akrylanami
 • Środek powierzchniowo czynny, pomimo tego niskopieniący
 • Substancja czynna dopuszczona w 36. Zaleceniu Komisji w sprawie tworzyw sztucznych jako środek do redukcji osadu w przemyśle papierniczym
 • Ocena skuteczności działania przeciwko legionelli przeprowadzona według VDI 2047-2 zgodnie z DIN 13623
 • Bardzo dobre właściwości toksykologiczne

moracid® 120:  specjalny biocyd o szerokim spektrum i działaniu fungicydu oraz algicydu
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, szczególnie do konserwacji wypełniaczy i środków pomocniczych oraz redukcji osadu w przemyśle papierniczym 

Zalety

 • Szybka eliminacja drobnoustrojów
 • Wysoka skuteczność już w niskim stężeniu
 • Biocyd o szerokim spektrum działania, nie pieni się
 • Kompatybilny z większością anionowych, kationowych i niejonowych substancji
 • Rozkłada się na substancje występujące naturalnie (powstawanie bromku)
 • Ocena skuteczności działania przeciwko legionelli przeprowadzona według VDI 2047-2 zgodnie z DIN 13623
 • Brak toksycznego działania produktów hydrolizy (zgodność z czynnikiem GL12)
 • Substancja czynna dopuszczona w 36. Zaleceniu Komisji w sprawie tworzyw sztucznych jako środek do redukcji osadu w przemyśle papierniczym

moracid® 506: specjalny biocyd o szerokim spektrum działania
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, szczególnie otwartych i zamkniętych obiegów chłodniczych, oraz do redukcji osadu w przemyśle papierniczym

Zalety

 • Kompatybilny z większością anionowych, kationowych i niejonowych substancji
 • Nie pieni się, stabilny termicznie do ok. 60°C
 • Automatyczne dozowanie za pomocą pompy dozującej, długofalowo poprawia jakość wody
 • Substancja czynna dopuszczona w 36. Zaleceniu Komisji BGA (Federalnego Urzędu Zdrowia) w sprawie tworzyw sztucznych jako środek do redukcji osadu w przemyśle papierniczym
 • Ocena skuteczności działania przeciwko legionelli przeprowadzona według VDI 2047-2 zgodnie z DIN 13623

moracid® 550:  biocyd o szerokim spektrum działania
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, szczególnie do konserwacji wypełniaczy i środków pomocniczych oraz redukcji osadu w przemyśle papierniczym

Zalety

 • Skuteczny biocyd o szerokim spektrum działania, szczególnie przeciwko bakterii Legionella pneumophila
 • Kompatybilny z większością anionowych, kationowych i niejonowych substancji
 • Nie pieni się
 • Substancja czynna dopuszczona w 36. Zaleceniu Komisji BVL (Federalnego Urzędu Zdrowia) w sprawie tworzyw sztucznych jako środek do redukcji osadu w przemyśle papierniczym
 • Ocena skuteczności działania przeciwko legionelli przeprowadzona według VDI 2047-2 zgodnie z DIN 13623

AC-BION 512: specjalny biocyd o szerokim spektrum działania do dezynfekcji powierzchniowej
Do wielu przemysłowych obiegów wody, szczególnie do otwartych systemów zimnej wody, oraz do dezynfekcji komory systemu oczyszczania powietrza oraz powierzchni zasiedlonych przez drobnoustroje

Zalety

 • Niskie stężenie biocydu o silnym działaniu
 • Redukcja ryzyka wzrostu odporności do minimum
 • Wysoka stabilność termiczna i chemiczna
 • Właściwości dyspergujące, produkt niskopieniący
 • Biostatyczna konserwacja powierzchni o bardzo dobrej skuteczności penetracji, np. drewna
 • Biocyd o szerokim spektrum działania i bardzo niskim poziomie toksyczności

AC-BION 300: specjalny algicyd i mikrocyd
Nieodparowujący produkt do wszystkich przemysłowych obiegów wody, szczególnie do systemów chłodniczych i oczyszczaczy powietrza

Zalety

 • Produkt niepieniący
 • Bardzo niski poziom toksyczności dla wyższych form życia
 • Łatwa obsługa
 • Znacznie wzmacnia działanie nadtlenku wodoru
 • Dzięki działaniu flokującemu zapewnia krystaliczną czystość wody

moracid® OX 193: specjalny biocyd o szerokim spektrum działania z aktywnym tlenem
Do wszystkich przemysłowych obiegów wody, szczególnie systemów otwartych i oczyszczaczy powietrza

Zalety

 • Skuteczność mikrobójcza znacznie wyższa od skuteczności czystego tlenu aktywnego
 • Niski poziom ChZT
  Dzięki aktywnemu tlenowi, w zależności od rodzaju obciążenia organicznego, można obniżyć wartość ChZT wody użytkowej poprzez dozowanie z produktem moracid® OX 193
 • Eliminowanie korozji biologicznej (MIC) poprzez usuwanie biofilmów działających korozyjnie
 • Nie zawiera związków AOX
 • Wyjątkowo szybkie eliminowanie legionelli i innych szkodliwych organizmów wodnych
 • Ocena skuteczności działania przeciwko legionelli przeprowadzona według VDI 2047-2 zgodnie z DIN 13623

moracid® OX 125: specjalny biocyd o szerokim spektrum działania
Wysoka skuteczność dezynfekcji wody chłodniczej i technologicznej oraz eliminowania biofilmów wraz z bakteriami legionelli, e.coli itp. w systemach wody użytkowej

Zalety

 • Brak rozwoju odporności drobnoustrojów
 • Bardzo wysoka zawartość substancji czynnej umożliwia stosowanie niewielkich dawek
 • Usuwanie biofilmów i ochrona przed ich powstawaniem
 • Nie powoduje wytwarzania związków AOX
 • Ocena skuteczności działania przeciwko legionelli przeprowadzona według VDI 2047-2 zgodnie z DIN 13623
 • Eliminowanie korozji biologicznej

AC-BION OX 100: specjalny środek do dezynfekcji / biocyd
Do systemów wody pitnej, przemysłowych obiegów wody chłodniczej i oczyszczaczy powietrza oraz do redukcji osadu w przemyśle papierniczym

Zalety

 • Optymalna ochrona środowiska, ze względu na nieszkodliwe produkty rozkładu
 • Szybko i skutecznie wnika do biofilmów i powoduje ich usuwanie
 • Wysoka skuteczność zwalczania bakterii Legionella Pneumophila, e.coli, Pseudomonas dzięki wysokiej zdolności utleniania
 • W połączeniu z produktem AC-QUEST 400 zapewnia dobre efekty oczyszczania w systemach wody użytkowej ze (znacznymi) złogami rdzy lub kamienia
 • Eliminowanie korozji biologicznej (MIC) poprzez usuwanie biofilmów
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl