Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Analityka  dla przemysłowego uzdatniania wody
Niezawodnie. Trafnie. Zgodnie z normami.

W naszym własnym laboratorium wysoko wykwalifikowani fachowcy i najnowocześniejsza technika laboratoryjna zadbają o trafne wyniki analiz. Zarówno zarejestrowane parametry systemowe i pobrane próbki wody jak również życzenia naszych klientów są przy tym częścią składową analiz i opracowywanych rozwiązań.
Nasi  akredytowani próbobiorcy przejmą z chęcią za Państwa pobór próbek wody na miejscu. Tylko próbki, które pobierze akredytowany personel fachowy, uznawane są przez urzędy ds. zdrowia.
Nasza szeroka oferta analityczna uzupełniana jest poprzez mnogość badań indywidualnych. Jesteśmy również w stanie ustalić Państwu pojedyncze parametry.

Nasz oferta analityczna

 • Zamknięty obieg chłodzenia
  Parametry: pH, Lf, Ca, Mg, twardość, Cl, Fe, Cu, Zn, Mo
 • Tryskacze
  Parametry: pH, Lf, Ca, Mg, twardość, Cl, Fe, Cu, Zn, Mo
 • Woda kotłowa
  Parametry:  pH, Lf, Ca, Mg, M-wartość, P-wartość, twardość, twardość węglanowa, Cl, Fe,  test kuwetowy fosforanu całkowitego;  ortofosforanu; SO4, Cu, Zn, Si, Mo, siarczyn
 • VDI 2047
  Wymagane parametry chemiczne wody: analiza wody świeżej lub/i  wody obiegowej
  Wartość pH, przewodnictwo cieplne, pojemność kwasowa, chlorek, twardość całkowita, wapń, siarczan,
  azotan, amon, fosfor całkowity, żelazo, TOC, zmętnienie, krzemian, miedź, cynk, zawartość w produkcie niklu i chromu, raport kontrolny
  Wymagana  mikrobiologiczna analiza wody: wody świeżej lub/i  wody obiegowej
  ilość drobnoustrojów, Legionella spec., Pseudomonas aeruginosa, raport kontrolny

x