Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Greenability

Nasz kodeks ochrony środowiska
Proekologiczny. Długotrwały. Transparentny.

Nasze zobowiązania dla środowiska  

 • Nasze decyzje biznesowe uwzględniają w ramach możliwości ochronę środowiska w równym stopniu co inne cele biznesowe.
 • Aspekty proekologiczne zintegrowane są ze strukturami podejmowania decyzji i działań kierownictwa naszego przedsiębiorstwa.
 • Przełożeni zajmują centralnie funkcje wzorcowe i ponoszą odpowiedzialność liniową.
 • Od wszystkich współpracowników wymaga się działań proekologicznych.
 • Naszych współpracowników informujemy o przedsięwzięciach  związanych ze środowiskiem i motywujemy ich w ramach naszej działalności do osobistej odpowiedzialności i proekologicznego zachowania w swoim miejscu pracy.

Regularnie kontrolujemy

 • W ramach systemu planowania, sterowania i kontroli regularnie  i w wymiernej formie sprawdzamy postępy w zakresie ochrony środowiska w zakładzie.
 • Nadzorujemy również wpływ na lokalne otocznie.

Opracowujemy i działamy proekologicznie

 • Przy opracowaniu naszych produktów nieszkodliwość dla środowiska jest najważniejszym składnikiem  profilu wymagań. Nieszkodliwość dla środowiska odnosi się zarówno do metody produkcji jak również do użytych substancji czynnych.
 • Dzięki właściwym technicznym i organizacyjnym środkom redukujemy pojawiające się odpady, materiały odpadowe i ścieki do minimum.

Pracujemy w sposób jawny

 • Integrujemy dostawców i usługodawców w nasze starania dla polepszenia ochrony środowiska.
 • Informujemy naszych klientów o aspektach środowiskowych naszych produktów.
 • Kooperujemy z urzędami i opinią publiczną w sprawach ochrony środowiska.
 • Wszystkie informacje, które konieczne są dla zrozumienia oddziaływania na środowisko, stoją do dyspozycji opinii publicznej.
x