Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
GreenProducts

Firmy Aqua-concept i Schicht są teraz neutralne pod względem emisji CO2

Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży aqua-concept razem ze swoją spółką siostrą Schicht GmbH jest neutralna pod względem emisji CO2. Wraz z opracowaniem obszernego bilansu gazów cieplarnianych i dwóch projektów kompensacyjnych podkreślamy w ten sposób nasze konsekwentnie proekologiczne nastawienie. <więcej>

Pomimo wstrzymanych ze względów politycznych paryskich ustaleniach klimatycznych, wszyscy ponosimy wspólną odpowiedzialność za zmiany klimatu i ocieplenie na Ziemi. Jesteśmy więc również jako przedsiębiorstwo zmuszeni do długotrwałego procesu działań. Dlatego naszym dążeniem jest, aby świat uzdatniania wody nie tylko zmienić na wydajniejszy, lecz również zdrowszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Już od dłuższego czasu punkt ciężkości naszych działań leży w opracowywaniu i dystrybucji produktów  z możliwie najlepszym stopniem  nieszkodliwości dla środowiska. Produkowane z odnawialnych surowców nasze ciekłe nośniki ciepła z typoszeregu GreenProducts, dzięki innowacyjnej dla minimalizacji emisji CO2 bioprodukcji, pomagają w osiągnięciu długofalowych celów, bez potrzeby rezygnacji z ich jakości i wydajności.

Ślad węglowy dla całego koncernu

Chcemy jednakże jeszcze więcej. Naszym celem jest to, aby stale rozwijać proekologiczne ukierunkowanie całego przedsiębiorstwa i potęgować je poprzez  skierowanie naszych aktywności na ochronę klimatu. Sporządzenie obszernego bilansu gazów cieplarnianych dla całego koncernu tworzy ku temu odpowiednią podstawę. Nie dające się uniknąć emisje  są od teraz kompensowane poprzez wyszukane projekty ochrony klimatu.

Bilans CO2 wg. protokołu GHG

Na tle tych wydarzeń w roku gospodarczym 2016 sporządzono pierwszy obszerny bilans gazów cieplarnianych dla obu przedsiębiorstw aqua-concept i Schicht GmbH w oparciu o wymagania Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol). Protokół GHG jest na całym świecie wiodącym standardem  do wyliczenia śladu węglowego (Carbon Footprint) dla organizacji i przedsiębiorstw.
Aby uzyskać realistyczny obraz bilansu emisji sporządzenie wyliczenia śladu węglowego zawiera nie tylko właściwą działalność gospodarczą, ale również włącza w to procesy poprzedzające i częściowo  następujące.

Włączenie procesów poprzedzających i następujących

Wszelkie bezpośrednie i pośrednie emisje w siedzibie Gräfelfing (emisje Scope 1 und Scope 2) są rejestrowane w całości na podstawie danych pierwotnych.
Poza tym zdecydowaliśmy się, aby oprócz Sope 1 und Scope 2 uwzględnić również emisję Scope 3, w tym emisje z podróży służbowych, wystawiennictwa targowego, nabycia papieru do drukarek i toneru, dostaw wody i oczyszczania ścieków oraz  uzależnionych od energii  emisji z poprzednich łańcuchów dostaw. Nie należy to do obowiązkowej części bilansu, a wykonane zostało przez nas dobrowolnie.
Emisje z pozyskiwania używanych materiałów wraz z transportem) i materiałami opakowań nie są na razie przedmiotem bilansu CO2. Te ewidencjonowane są w ramach oddzielnego specyficznego produktu Carbon Footprints (PCF).

Nasz ślad węglowy poddaliśmy kompensacji

Po wyliczeniu śladu węglowego najwyższym celem jest uniknięcie lub też redukcja gazów cieplarnianych. Emisje te są przez nas neutralizowane poprzez zakup certyfikatów redukcji emisji z dwóch projektów ochrony klimatu, zatem następuje ich kompensacja. Globalny efekt gazów cieplarnianych  nie odgrywa bowiem dla klimatu żadnej roli, w którym miejscu emisja ulegnie redukcji.

Nasz projekt kompensacyjny w Rwandzie

Region projektu Gatsibo jest w przeważającej części rejonem  rolniczym Rwandy. Społeczność lokalna używa tam dla gotowania wody pitnej i dla celów spożywczych tradycyjnych palenisk kamiennych. Efekt: zasoby leśne kurczą się sukcesywnie, a poprzez spalanie drewna opałowego uwalniane zostają duże ilości gazów cieplarnianych. Dzięki instalacji nowoczesnych technologii woda pitna nie musi być już przegotowywana. Społeczność lokalna otrzymuje  czystą wodę pitną ze studni. Zużycie drewna opałowego redukuje się o 70 %, a emisja CO2- znacząco zmniejsza. Rocznie dzięki projektowi zredukowano emisję CO2 o 120.000 t emisję.

Nasz projekt kompensacyjny w Indiach

Projekt “Bachat Lamp Yoyana” opracowany został przez indyjskie Biuro Wydajności Energetycznej  dla wsparcia oświetlenia oszczędnego w pobór energii elektrycznej. Mało oszczędne żarówki żarowe zastępowane są wysokiej jakości i długotrwałymi świetlówkami kompaktowymi. Jak tylko świetlówki popsują się, wówczas ich odbiór i utylizacja organizowana jest w sposób bezpieczny dla środowiska. Emisja CO2 ulega znaczącej redukcji. Społeczeństwo uczula się na cele klimatyczne, a wydatki prywatnych i państwowych gospodarstw ulegają redukcji. Dzięki projektowi zredukowano emisję CO2 ogółem o 275.000 t.

x