Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Biomeba
Pierwszy biologiczny biocyd dla wyparnych instalacji chłodniczych

Biomeba stanowi optymalną alternatywę dla do tej pory czysto chemicznej dezynfekcji wody w wyparnych instalacji chłodniczych i chłodniach kominowych. Ten biologiczny biocyd jest formą ameby, która odżywia się  drobnoustrojami, takimi jak Legionelle, Pseudomonas  albo Listeria. Dezynfekcja wody następuje w całkiem naturalny sposób.

Natura zamiast chemii
Biomeba jest genetycznie niemodyfikowaną bakteriofagową amebą. Chemiczne biocydy są w stanie tylko w niewielkim stopniu osłabić biofilm w systemie i zniszczyć znajdujące się w nim gniazda rozdrodcze Legionelli. Jako produkt biologiczny Biomeba w sposób całkiem naturalny wdziera się w biofilm i pożera go kompletnie od środka.

Żadnych szans dla Legionelli
Biomeba jest naturalnym wrogiem Legionelli, bakterii patogennych (w szczególności  Pseudomonas, Listeria, Klebsiella itp.) i ameb żyjących na wolności.
Jako biologiczna dezynfekcja Biomeba sprawdziła się w środowisku przemysłowym zarówno przy zastosowaniu w systemach wodnym jak również  przy biofilmach jako nad wyraz skuteczna.

Mniej nakładów na czyszczenie
Biomeba jest kompatybilna z powszechnie stosowanymi środkami stabilizującymi twardość i środkami ochrony przed korozją. Niezależnie od rodzaju uzdatniania wody wszelkie systemy mogą zyskać na łagodnym i efektywnym sposobie działania Biomeby. Instalacje są przy tym znacząco mniej obciążone i potrzebują również mniej czyszczenia.

Mniejsze zużycie biocydów
Produkt w sposób ciągły dodawany jest do poddawanej uzdatnianiu wody świeżej. Cały biologiczny rozrost zostaje poddany kontroli. Już po pierwszej aplikacji Biomedą cała mikrobiologia w systemie stabilizuje się i ulega redukcji. Dzięki stabilności Biomeby w szerokim spektrum temperatury i wartości pH, jej użycie, w porównaniu z chemicznymi biocydami o działaniu utleniającym, może znacząco ulec redukcji.

Absolutnie niegroźna dla człowieka i środowiska naturalnego
Biomeba badana była pod względem  symptomów toksykologicznych, ekotoksykologicznych i patogennych. Dotychczasowe niezależne badania, przeprowadzone w zgodności z wymaganiami OECD i EPA (OCSPP)  wskazują, że nie ma jakiegokolwiek ryzyka dla ludzi i środowiska naturalnego. I:  Biomeda nie jest zagrożeniem dla wody (żadna klasa zagrożeń dla wody!).

Francja jest pionierem
Biomeba jest produktem francuskiego przedsiębiorstwa  Amoeba S.A. i jest tam stosowana już od pełnych pięciu lat. Liczne francuskie projekty referencyjne od Arcelor Mittal do Häagen Dazs świadczą o niezawodnej i przyjaznej dla środowiska naturalnego skuteczności Biomeby.
Aqua-concept kooperuje od 2015 roku z francuskim przedsiębiorstwem i ma zagwarantowane prawo wyłączności do przetestowania produktu na terenie całych Niemiec. Wyniki odbytych pierwszych testów są pomyślne.
Ostateczne dopuszczenie na rynek w Niemczech przewidziane jest do lutego 2018.

Warte podkreślenia

  • Biomeba jako ameba jest naturalnym wrogiem Legionelli i bakterii patologicznych
  • Biomeba jest w 100 % naturalna i genetycznie nie modyfikowana
  • Biomeba jest skuteczniejsza niż biocydy chemiczne, ponieważ biofilm jest przez nią niszczony od wewnątrz
  • Biomeba nadaje się do przemysłowego stosowania w systemach wodnych i przy biofilmie
  • Biomeba w łagodny sposób oddziałuje na instalacje i minimalizuje nakład na czyszczenie oraz ilość użytych biocydów.
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl